İzmir 'Vekalet' Üniversitesi

İzmir'deki üniversitelerde usule aykırı uygulamalar bitmek bilmiyor. İzmir'de İYTE hariç tüm üniversitelerde birçok fakülte vekaleten yönetiliyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde ise tüm fakültelerde vekil dekanlar görev başında.

İzmir 'Vekalet' Üniversitesi

Haber/ Sinan KESKİN

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde 10 fakültenin tamamında vekil dekanlar görev yaparken Dokuz Eylül Üniversitesi'nde 18 fakültenin 9'unu vekil dekanlar yönetiyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde 13 fakültenin 7'sinde vekil dekanlar görev başındayken, İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde 6 fakültenin 2'sini vekil dekanlar yönetiyor. Ege Üniversitesi'nde 17 fakültenin sadece 2'si vekaleten yönetilirken İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde üç fakültede de asil dekanlar görev yapıyor.

İYTE hariç İzmir'deki tüm üniversitelerin meslek yüksekokulları ve enstitü müdürlüklerinde de müdür vekilleri görevde. Yükseköğretim kurumlarında dekan atamaları 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 16'ncı maddesinin (a) fıkrasında şöyle belirlenmiştir: “Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır.” İlgili maddenin devamında ise şu ifade yer alır; “Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır."

Öte yandan dekanlık görevi herhangi bir şekilde boşaldığı veya fakülte yeni kurulduğu zaman asaleten atama yapılana kadar idari işlemlerin devam etmesi için üniversitenin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı'nın onayıyla vekaleten görevlendirme yapılabiliyor. Bu işlem geçici bir durum olmakla birlikte, mevzuatta kesin olarak ifade edilebilecek bir süre sınırlandırması bulunmuyor. Bazı üniversiteler atanma şartlarını taşıyan aday olmasına rağmen asaleten atama teklifi yapmayarak vekaleten görevlendirmeyi uzun süren idari işleme dönüştürüyorlar. Zira vekil dekan ya da müdürler asaleten görevlendirilenler gibi yasal görev süreleri beklenilmeden rahatlıkla değiştirilebiliyorlar.

Tüm dekanlar vekil

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında YÖK tüm dekanların istifasını istemiş ve sonrasında yeni dekan atamaları yapılmıştı. Bu süreçte İzmir'de kamulaştırılan ve isimleri değiştrilen iki üniversitenin birçok dekan, yüksekokul ve enstitü müdürlüğü görevleri hala vekaleten yürütülüyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde 10 fakültenin tamamı vekil dekanlar ile yönetilirken, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü de vekil müdürlerle yönetiliyor. Öte yandan üniversitenin rektörü Prof Dr. Bedriye Tunçsiper aynı zamanda Mühendislik Fakültesi dekan vekili olarak da görev yapıyor. O nedenle Tunçsiper üniversitenin yönetim kurulunda iki oy hakkına sahip. Öte yandan üniversitenin rektör yardımcısı da vekaleten görev yapıyor.

Üç oy hakkı var

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nde de 13 fakültenin 7'si vekil dekanlarla yönetilirken Çelebi Meslek Yüksekokulu'nu da vekil müdür yönetiyor. Üniversitenin iki rektör yardımcısı aynı zamanda iki fakültenin de dekan vekilliğini yürütüyor. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde ise 6 fakültenin 2'si vekil dekanlarla yönetilirken, Yabancı Diller Yüksekokulu, Menemen Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü de vekil müdürlerle yönetiliyor. Ayrıca üniversitenin rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş aynı zamanda Eczacılık ve Hukuk Fakültesi dekan vekili olduğu için üniversite yönetim kurulunda üç oy hakkına sahip. 18 fakültenin 9'unun vekil dekanlarla yönetildiği Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ise rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar aynı zamanda Diş Hekimliği Fakültesi dekan vekili olduğu için yönetim kurulunda 2 oy hakkı bulunuyor. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper Rektör

Prof. Dr. Mustafa Kocakulak Rektör Yardımcısı V.

Prof. Dr. Dilek İnan Fen – Edebiyat Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Adnan Metin Karkın Güzel Sanatlar Fak. Dekan V

Prof. Dr. Cevdet Alptekin Kayalı Hukuk Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Sabahattin Deniz Eğitim Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Reyhan İrkin Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper Mühendislik Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Hakan Doygun Mimarlık Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Hüseyin Akay İİBF Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Berna Dirim Mete Tıp Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Zeynep Gülden Sönmez Tamer Diş Hekimliği Fak. Dekan V.

Prof. Dr. Gaye Birol Fen Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Reyhan İrkin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Doç. Dr. Ferhat Topbaş Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Sofuoğlu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Şükran Tok Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nükhet Hotar Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Remzi Yağcı Edebiyat Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Aylin Alın Fen Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Çağnur Balsarı İşletme Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mine Tanaç Zeren Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. İlyas Sözen Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Metin Yaman Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Asım Oktay Ergene Tıp Fakültesi Dekan V.

Doç. Dr. Başak Ocak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür V

Prof. Dr. Şermin Açık Çınar Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Özgür Özçelik Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Erkan Göksu Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.

Prof. Dr. Kamil İşeri Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Celalettin Şimşek Torbalı Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Asiye Akyol Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin Çeşme Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mahmut Töbü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Kazım Alat Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Müdürü V

Dr. Öğr. Üyesi Handan Çakar Bayındır Meslek Yüksekokul Müdür V.

Prof. Dr. Sevda Altaş Emel Akın Meslek Yüksekokulu Müdür V.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Gökçe (Rektör yardımcısı) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mehmet İrfan Karadede (Rektör yardımcısı) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim Kocabaş Gemi İnşaatı Ve Denizcilik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Tevfik Tansel Tanrıkul Su Ürünleri Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Barış Önder Pamuk Tıp Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Mehmet Emre Güler Turizm Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Serhat Burmaoğlu İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

İzmr Bakırçay Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Türsel Eliiyi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Hanefi Özbek Tıp Fakültesi Dekan V.

Doç. Dr. Aysel Şahin Kızıl Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V.

Doç. Dr. Selçuk Özmen Menemen Meslek Yüksekokulu Müdür V.

Prof. Dr. Servet Kavak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür V.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 10:43
YORUM EKLE