İZFAŞ Binası Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsis edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Eylül 2018 tarihinde yaptığı toplantıda Kültürpark'taki Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasını 3 yıllığına İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsis etti.

İZFAŞ Binası Tınaztepe  Üniversitesi'ne tahsis edildi


2013 Yılında Mehmet Bülent, Nuri Bektur, Atila Yılmaz Dölarslan, Emin Özmen, Ufuk Tevfik Kekeç tarafından kurulan Ses Eğitim ve Spor Vakfı (SES Vakfı) tarafından kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi'nin bünyesinde, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bulunuyor. Tınaztepe Üniversitesi'nin Buca Tınaztepe Portakal Vadisi'nde yapımı devam eden hizmet binaları tamamlanana kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu İZFAŞ Binası'nı 3 yıllığına adı geçen Vakfa Tahsis etti.


Meclis kararında şu ifadeler yer aldı:
“İzmir Tınaztepe Üniversitesinin 12/09/2018 tarihli ve 2018/9 sayılı yazısı ile Buca ilçesi, Portakal Vadisi bölgesi, Tınaztepe Mahallesi, 7586 ada, 11 parsel üzerinde Üniversiteye ait hizmet binalarının inşaasının devam etmekte olduğu bildirilmiş ve söz konusu hizmet binalarının inşaasının tamamlanmasına kadar mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no'lu taşınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasının, 7141 sayılı Kanunla kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesinin Rektörlük ve Akademik Birimlerinin eğitim hizmetlerinde kullanımı amacıyla 3 (üç) yıl süreliğine Tınaztepe Üniversitesine tahsisi talep edilmiştir. Mülkiyeti Belediyemize ait olan İzmir ili, Konak ilçesi, Kültür Mahallesi, 1068 ada, 1 no'lu taşınmazın üzerinde bulunan ve Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan hizmet binasının, İzmir Tınaztepe Üniversitesinin Rektörlük ve Akademik Birimlerinin eğitim hizmetlerinde kullanılması amacıyla, 3 (üç) yıl süre ile İzmir Tınaztepe Üniversitesine tahsisi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 (e) ve 75 (d) maddeleri kapsamında Sayın Meclis Heyetince değerlendirilerek gerekli kararın alınmasını arz ederim. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı önerge, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; önergeye konu tahsisin ilgili birimince teklif edildiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.”

STK'LAR TEPKİLİ


İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla İZFAŞ Binası'nı 3 yıllığına İzmir Tınaztepe Vakıf Üniversitesi'ne tahsis etmesine başta TMMOB olmak üzere İzmir Mimarlar Odası, Kültürpark Platformu ve diğer sivil toplum örgütleri tepki gösterdi. STK yetkilileri kararın iptal edilmesini, gerekirse yasal yollara müracaat edeceklerini söyledi. TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın konuyla ilgili detaylı bir basın açıklaması hazırladıklarını gün içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi. HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 13:25
YORUM EKLE