banner135

Alsancak planları yeniden yargıya taşındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak-Kahramanlar Bölgesi için yaptığı 1/5000'lik imar planları yeniden mahkemelik oldu

Alsancak planları yeniden yargıya taşındı

İzmir Şehir Plancıları Odası ve Mimar Odası detaylı bir açıklama yaparak yaptıkları itiraz reddedilince Büyükşehir Belediyesi'nin yargı kararlarını yerine getirmediği ileri sürerek ve kısmen ya da yüzeysel uygulamaları kabul edemeyeceklerini belirterek konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi. 

İzmir Şehir Plancıları Odası ve Mimar Odası tarafından yapılan açıklama şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2021 tarih, 05.175 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanan ve 19.04.2021-18.05.2021 tarihleri arasında askıya çıkarılan Konak 1. Etap (Alsancak-Kahramanlar Bölgesi) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazların uygun görülmemesi nedeniyle Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada söz konusu plana ilişkin; Plan kararları ile büyük oranda mevcut durumun devamlılığını öngörmesi, Nüfus artışı öngörmesi ve bu nedenle 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planına aykırı olması, Planda ayrılan özel sosyal altyapı alanları açısından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile planın onaylandığı tarihte yürürlükte olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'ne aykırı olması, Aynı alanda 2018 yılında onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptaline yönelik yargı kararının silüet açısından yerine getirilmemiş olması, Kahramanlar Mahallesinde belirlenen Sağlıklaştırma Alanına ilişkin plan kararları ve plan notları açısından planın kendi içinde çelişkili olması, Ulaşım Ana Planının kent merkezindeki araç trafiğinin azaltılması ve toplu taşımın önceliklendirilmesine yönelik ana kararına aykırı olması, Planın hazırlama sürecinde sözlü ve yazılı iletilen görüşlerimizin değerlendirilmemiş olması, Plana veri teşkil eden kurum görüşlerinin güncel olmaması, Aynı alana ilişkin öncesinde dört ayrı plan onaylanmış olması ve bu planların yargı kararları ile iptal edilmiş olmasına karşın Plan Raporunda birçok maddi hata bulunması, gerekçeleriyle itiraz edilmiştir. Mimarlar Odası İzmir Şubesinin yapmış olduğu itiraz İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarih, 753 sayılı kararıyla uygun görülmemiştir. Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi yapmış olduğu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarih, 751 sayılı kararı ile kısmen uygun kısmen reddedilmiştir. Söz konusu kararda maddi hatalara ilişkin kısmı uygun görülmüşse de planın esasını etkileyen itirazlar reddedilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha öncesinde onaylanmış planlara ilişkin alınmış yargı kararlarının gereğini yerine getirmediği, yargı kararının kısmen veya yalnızca yüzeyde uygulanmasının kabul edilemeyeceği, son onaylanan planda da idarenin defalarca benzer gerekçelerle iptal edilmiş bir planı ufak değişikliklerle yeniden onaylanmasının hukuka uygun işlem olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesinin süreç içerisindeki onca çabasına rağmen aynı hatada devam edilmesi şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına açıkça aykırıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu şekilde devam etmekle kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına engel olmakta, kentin plansız gelişmesinde ısrar etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesini belirtilen gerekçeler doğrultusunda kamusal sorumluluğunu yerine getirmesi konusunda Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de mücadelesine ısrarla devam edecek olup yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda konuyu yeniden yargıya taşıdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2021, 16:20
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100