Çeşitli medya organlarında haber ve reklamlara konu olan, gayrimenkul alım - satım sitelerinde ilanları bulunan "Foça Ekoköy Ekolojik Turizm Projesi" hakkında, üyelerimiz ve vatandaşlar tarafından çeşitli başvurular yapılması nedeniyle TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklamasında,  yapılan ilk incelemeler sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda "Foça Ekoköy Ekolojik Turizm Projesi"  adı altında bir rant projesi hayata geçirilmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, ekolojik köy adı altında yapılan işlemin ekoloji ile bir ilgisinin olmadığı, bunun en somut kanıtının projeye ait web sitesinde( https://www.midphokaia.com/  ) yer alan görseller ve çeşitli emlak sitelerinde yer alan 8.500.000 TL fiyatlarla satışa sunulan ilanlar olduğunun altı çizildi. Konu ile ilgili "kamu yararı" çerçevesinde inceleme yapılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Foça Belediyesine yazılı başvuru yapıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında ise aşağıda belirtilen hususlara vurgu yapıldı.

Ekonomik kriz derinleştikçe, kentin planlı alanlarında arsa maliyetlerinin artması nedeniyle beklediği kârları yakalayamayan sermaye, gözünü kentsel alanın dışında verimli tarım arazileri veya doğal-ekolojik değerlere sahip, düşük fiyatlardan ele geçirebildiği alanlara dikmektedir.

Ne yazık ki, her türlü itirazımıza rağmen planlama, sermayenin daha fazla kâr elde etmesi için araç olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak 2014-2015 yılları arasında 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planlarında kendine yer  bulan, bütünlüklü bir planlama yaklaşımından uzak, parsel bazlı "Eko-Turizm" yaklaşımı; gelinen aşamada  sermaye için yeni bir seçenek haline geldi.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında veraset intikali dışında bölünmeyen veya hisselendirilmeyen Tarım Arazileri ve tarımsal verimliliği düşük Doğal-Ekolojik Alanlar; Anonim Şirket veya Kooperatif yolu ile parçalanmakta ve Eko-Turizm, Eko-Köy amacıyla yapılaşmaya açılarak kaybedilmektedir.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bugün uygulanan şekliyle "Ekoturizm"; iyi uygulamaların yanı sıra, mevcut durumda sermayenin elinde kar getirmeyen tarım arazilerini ve doğal-ekolojik alanları rant amaçlı imara açmanın bir yöntemi olarak kullanılmaktadır. Projeye ait web sitesinde ve çeşitli emlak sitelerinde yer alan ilanlar, yapılmak istenenin ekoloji ile en ufak bir ilgisinin olmadığının somut kanıtıdır. 

AASSM'nin 15. yılına görkemli kutlama AASSM'nin 15. yılına görkemli kutlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin yaptığı uygulamalar ne yazık ki bu açıklamaya da konu olan ekoloji ile hiçbir ilgisi olmayan yatırımcısını bekleyen rant projelerinin önünün açılmasına neden olmaktadır. Soruyoruz. Aldığınız kararların sonuçlarından memnun musunuz?

Meslek odası olarak; korunması gereken tarım, orman, mera vb. doğal alanlarımız üzerinde toplumun ortak yararını yok sayan sadece parası olan için Ekolojik Turizm Projesi" adı altında sunulan talan projelerine sessiz kalmayacağız. Bu nedenle de;  söz konusu projeye ilişkin "kamu yararı" doğrultusunda  tarafımızca yapılacak detaylı inceleme için yukarıda bahsi geçen hususlar dikkate alınarak Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 15 gün içerisinde cevap verilmesi talebiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Foça Belediyesine yazılı başvuru yapıldığını kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Kaynak: haber merkezi