TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1484 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri :İstanbul İli, Fatih İlçesi, Beyazıt Ağa Mahallesi, 1573 ada 9 parselde kayıtlı, 62,50 m2 yüzölçümlü, 8/56 arsa pay/payda, bodrum kat (1) b.b. no.lu daire nitelikli taşınmazın tamamıdır.(2+1 tipinde); giriş holü, salon, mutfak, bir yatak odası, bir oda, banyo tuvalet ve ayrı tuvaletten ibaret olduğu tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre daire, net 45,49 m2 kullanım alanına sahiptir. 2. Bodrum katta kömürlük eklentisi bulunmakta olup, mimari projesinde kömürlüklere ayrı ayrı numara verilmemiştir. Kömürlüklerin ortalama alanı 2,30 m2'dir. Her katta bir daire mevcuttur. Binada asansör bulunmaktadır. Adresi: Mevlanakapı Mahallesi, Kalburcu Mehmet Sokağı No: 6 Şenortaklar Apartmanı K: Bodrum D: 1 Fatih / İSTANBUL
İmar Durumu : İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 3. Derece Koruma Bölgesinde, konut alanında kaldığı, H:9.50 mt. irtifa aldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL KDV Oranı : %1Kaydındaki Şerhler: Kömürlük eklentisi vardır.

Sakarya Pamukova'da icradan satılık 4 dönüm tarım arazisi Sakarya Pamukova'da icradan satılık 4 dönüm tarım arazisi

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ