Haber-Utku ÇELİK

Engizisyon Mahkemesi, Katolik Kilisesi'nin bir parçası olarak kurulmuş bir sistemdir. Ancak, Engizisyon Mahkemeleri, Katolik Kilisesinin bozulmasını önlemek amacıyla değil, Hristiyanlık karşıtı davranışları ve sapkın suçları önlemek için kurulmuştur. Bu mahkemeler, Katolik Kilisesi'nin inançlarını korumayı amaçlayan bir yargılama sistemi olarak hizmet vermiştir. Detaylı bilgi için burada derlediğimiz ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Peki, Engizisyon mahkemesi nedir? Nerede ve neden kurulmuştur? Engizisyon Mahkeme Ne Zaman Kuruldu?

engizisyon

Aboneliğe bağlandı: Tuvalet 400 lira! Aboneliğe bağlandı: Tuvalet 400 lira!

Engizisyon Mahkemesi Nedir?

Engizisyon mahkemesi, Orta Çağ batı ülkelerinde Katolik kilisesi tarafından kurulan bir mahkemedir ve pek çok insan tarafından merak edilip araştırılmaktadır. Hristiyanlığın Protestanlık ve Katolik mezhepleri arasındaki çatışmalar, Engizisyon mahkemesinin kurulmasına sebep olmuştur. Katolik mezhebi, Protestanlığa göre daha katı ve sert kurallara sahiptir.

Engizisyon mahkemesi, ilk olarak 1231 yılında Papa IX. Gregorius tarafından kurulmuştur. Mahkeme, Hristiyanlık kurallarına karşı çıkanları cezalandırmayı ve sapkın olarak suçlamayı amaçlamıştır. Hristiyanlıkta dine karşı gelmek, devlete isyan etmek anlamına gelmekte ve bu şekilde kabul edilmektedir.

0x0-avrupa-tarihinin-kara-lekesi-1536137959916

Nerede Ve Neden Kurulmuştur?

Engizisyon Mahkemesi, ilk olarak 1231 yılında İspanya'da Hristiyanlık dinine karşı çıkanları cezalandırmak için kurulmuştur. Ancak daha sonrasında İspanya'da 1483 yılında yeni bir Engizisyon Mahkemesi kurulmuş ve Müslümanlar, Yahudiler ve Ortodokslar dinleri sebebi ile suçlanmış ve idam edilmiştir. Engizisyon mahkemelerinde avukatlar yer almazdı, sadece noterler, yargıçlar ve sorgulayıcılar kurulu adalet sağlamaktaydı.

Engizisyon Mahkemeleri sonucunda ceza alanlar vahşice idam ediliyor veya ağır cezalara çarptırılıyordu. İşkencelerden sağ kurtulanlar ise halkın önünde idam ediliyordu. Müebbet cezası alan suçluların ise aileleri ve yakınları fakirliğe mahkum ediliyordu. Engizisyon Mahkemeleri, birçok katliama sebep olduğu için genellikle Avrupa'nın kara lekesi olarak kabul edilir. Engizisyon Mahkemeleri'nin kapatılması ve tamamen kaldırılması ise 1807 ile 1820 seneleri arasında gerçekleşmiştir.

resized_f86d8-9a344b23img141

Engizisyon Mahkeme Ne Zaman Kuruldu?

Engizisyon mahkemeleri, vermiş oldukları acımasız kararlar ve idamlar ile tarihte kara bir leke olarak bilinmektedir. Bu nedenle, tamamen kaldırılmaları için uzun süre mücadele edilmiştir. Engizisyon Mahkemesi ilk kez 1231 yılında İspanya'da kurulmuş ve sonrasında birçok ülkede benimsenmiştir. Ancak, bu mahkemelerin kaldırılması için çeşitli reform hareketleri ve baskılar olmuştur. Son Engizisyon mahkemesi Portekiz'de kapatılmıştır.

Engizisyon mahkemeleri, özellikle Katolik Kilisesi'nin baskıcı politikalarının bir sonucu olarak, yüz binlerce kişinin acımasızca cezalandırılmasına ve idam edilmesine sebep olmuştur. Mahkemelerde avukat bulunmazdı ve sadece noter, yargıçlar ve sorgulayıcılar tarafından yürütülürdü. İşkence yöntemleri sıklıkla kullanılır ve suçlu bulunanlar acımasızca cezalandırılırdı. Ayrıca, suçlu olanların aileleri ve yakınları da sıklıkla cezalandırılırdı.

Engizisyon mahkemelerinin kapatılması ve tamamen kaldırılması, 1807 ile 1820 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu dönemde, aydınlanma düşüncesi ve reform hareketleri Engizisyon mahkemelerinin kaldırılması için önemli bir rol oynamıştır. Ancak, Engizisyon mahkemeleri tarihte karanlık bir sayfa olarak kalmış ve insanlık tarihinin en acımasız ve haksız uygulamalarından biri olarak hatırlanmaktadır.

Engizisyon mahkemeleri, tarihte acımasız kararları ve idamları ile ün salmış ve Avrupa'nın kara bir lekesi olarak bilinmiştir. Bu nedenle, tamamen kaldırılmaları için uzun süre mücadele edilmiştir. İlk Engizisyon Mahkemesi, 1231 yılında İspanya'da kurulmuş ve sonrasında birçok ülkede benimsenmiştir. Ancak, bu mahkemelerin kaldırılması için reform hareketleri ve baskılar da başlamıştır. Son Engizisyon mahkemesi, Portekiz'de kapatılmıştır.

Özellikle Katolik Kilisesi'nin baskıcı politikalarının bir sonucu olarak, Engizisyon mahkemeleri yüz binlerce insanın acımasızca cezalandırılmasına ve idam edilmesine sebep olmuştur. Mahkemelerde avukat bulunmazdı ve sadece noter, yargıçlar ve sorgulayıcılar tarafından yürütülürdü. İşkence yöntemleri sıklıkla kullanılır ve suçlu bulunanlar acımasızca cezalandırılırdı. Suçlu olanların aileleri ve yakınları da sıklıkla cezalandırılırdı.

Engizisyon mahkemelerinin kapatılması ve tamamen kaldırılması, 1807 ile 1820 yılları arasında gerçekleşmiştir. Aydınlanma düşüncesi ve reform hareketleri, Engizisyon mahkemelerinin kaldırılması için önemli bir rol oynamıştır. Ancak, Engizisyon mahkemeleri insanlık tarihinin en acımasız ve haksız uygulamalarından biri olarak hatırlanmaktadır ve tarihte karanlık bir sayfa olarak kalmıştır