Yağmur Karadağ/İzmir, 30 Ekim 2020 tarihinde 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Kent depremin ardından yeniden yapılanma sürecine girerken, mağdur vatandaşların yüreğine su serpen haber emsal artışı olmuştu. Daha önce emsal artışı ile sevinen depremzedeler İzmir Şehir Plancıları Odası’nın ısrarlı itirazları nedeniyle bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Olaya baştan beri müdahil olan İZDEDA ise bu aşamadan sonra hiçbir inşaatın durdurulamayacağı görüşünde.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde süreç içerisinde Bayraklı’da parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı yüzde 30, İzmir genelinde yer alan K planlı alanlar için ise parsel bazlı yüzde 20 emsal artış kararı alınmıştı. Bu karar İzmir Şehir Plancıları Odası'nın itirazına neden olmuş ve dava süreci başlatılmıştı. Emsal artışı kararı, 4. İdare Mahkemesi tarafından değerlendirilmiş ve iptal edilmişti. Ancak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekrar gündeme gelen önergeyle, sadece ağır ve orta hasar alan binalar için parsel bazlı yüzde 20 emsal kararı kabul edildi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından Büyükşehir'in bu kararı bir kez daha yargıya taşındı ve 4. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, bu kez emsal artışıyla ilgili farklı bir karara imza attı ve önceki kararı iptal etti.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

Kararda, “Bilirkişi raporu mahkememizce hükme esas alınabilecek nitelik ve yeterlilikte bulunmuştur. Mahkememizce yapılan değerlendirmede uyuşmazlık konusu usul ve esasların jeolojik etüd, jeoteknik etüd, mikro bölgeleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar dikkate alınmadan hazırlandığı ve imar planında belirlenen katsayısının da üzerinde bir kat sayısının parsel bazında getirildiği, mevcut plandaki durumu korunacak alan (k) sınırları içerisindeki parsellere getirilen ilave kat artışının anılan sınırların dışında yer alan parsellerin yararlandırılmaması eşit ilkesine aykırı olduğu, uyuşmazlık konusu usul ve esasların teknik ve sosyal altyapı alanlarının yeterliliği kabulü üzerine kurulan sağlıklı kent parçalarından söz etmenin mümkün olmamasına rağmen söz konusu usul ve esasların bu kabul üzerine kurulması hususları dikkate alındığından uyuşmazlık konusu işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve planlama ilkelerine uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Emeklilerin gözü kulağı o tarihte! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Emeklilerin gözü kulağı o tarihte! Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İLÇE BELEDİYELERİNE “İPTAL KARARINA UYMA” ÇAĞRISI

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ise yeni yaptığı açıklama ile ilçe belediyelerini mahkemenin iptal kararına uymalarına yönelik çağrıda bulundu. Ayrıca Şehir Plancıları Odası, aykırı bir işlem yapılması halinde şehircilik ilkeleri ve kamu yararını gözeterek yasal yollara başvuracaklarını da duyurdu.

İzdeda Başkani Bi̇lal ÇobanİZDEDA Başkanı Bilal Çoban

“İNŞAATLARIN DURMASI MÜMKÜN DEĞİL”

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Bilal Çoban, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın alınan her karar için şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu söylediğini ama herhangi bir çözüm önerisi getirmediğini belirtti. İZDEDA Başkanı Çoban, “Tek çözümleri devlet yapsın anlayışı. 4 yıl geçti, bizler evlerimizi yaptırmaya çalışıyoruz. Bu durum artık belediyelerin, belediyeleri yönetenlerin sorunu. Yüzlerce binanın inşaatına başlandı, ne yapacaklar inşaatları mı durduracaklar? Böyle bir şey mümkün değil. Neler olabileceğini tezahür edebiliyor musunuz? Aslında odalar da tezahür ediyor. Belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız onlara gereken cevabı verecektir. Zamanında bizlerin de desteğiyle verdiler” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIN EVLERİNİ YAPMA İMKANI KALMAZ”

Vatandaşların emsal olmasına rağmen evlerini yapmakta zorlandıklarının altını çizen İZDEDA Başkanı Çoban, “Bir de emsal iptali olursa çok net evlerini yapma imkânı kalmaz. Odalara, ‘İnşaatlar durdurulursa veya hiç kimse başlayamazsa bunca arsaya ne olacak? Bizim mülkiyetimizdeki arsalara ne yapacaklar?’ sorusunu sormak istiyorum” dedi.

İZDEDA Kurucu Başkanı Haydar Özkan’ın da konunun takipçisi olduğunu dile getiren Başkan Çoban, “Belediye hukuki çalışmalarını, hukuki hazırlıklarını yapıyor. Mahkeme ile de görüşüyorlar, gerekli itirazları da yapacaklar. Emsalin iptali ile ilgilenmiyorum. Bu artık belediyenin sorunu. Davayı belediyeye açıyorlar. Bizlere değil. Bu bölgede Halk Konut da var. Gelip inşaatı mı durduracaklar?” diye konuştu.

Muhabir: Yağmur Karadağ