banner112

Yorgancılar: Modern tarımın üssü olacağız

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, “Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması ile hem bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sağlanacak, hem de bölgede kurulacak modern teknolojik seralar ile seracılık faaliyetleri ivme kazanacak” dedi.

Yorgancılar: Modern tarımın üssü olacağız

HABER/ Sinan KESKİN

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, bitkisel üretim ve hayvansal üretim konularında ihtisaslaşmış firmaların bir arada bulunduğu, kamu tüzel kişi/kişilerince kurulan, tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesi olarak nitelendiriliyor. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde (TDİOSB); bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunlara dayalı sanayinin desteklenmesi, geliştirilmesi, ürünlerin paketlenmesi, işlenmesi ve muhafaza edilmesi, rekabet edebilirliğini artırıcı nitelikte sürdürülebilir, uygun ve kaliteli hammaddenin temini, tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

Herkes kazanacak

Projenin sektörel anlamda önemli sivil toplum kuruluşlarının ortak olarak gerçekleştirmesinden dolayı bölgede bir ilk özelliği taşıdığını söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Ülkemizin jeotermal kaynaklarının önemli bir kısmına sahip olan Ege’de enerji ihtiyacını jeotermal kaynaklardan sağlayan Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması ile hem bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması sağlanacak hem de bölgede kurulacak modern teknolojik seralar ile seracılık faaliyetleri ivme kazanacak” diye konuştu.

Adım adım TDİOSB

İzmir’e tarım, hayvancılık ve çiçekçilikten oluşan üç ayrı Tarıma Dayalı İhtisas OSB kurulmasına ilişkin alınan kararlar doğrultusunda, öncelikli olarak Dikili Jeotermal Kaynaklı Seracılık TDİOSB ile Menderes Seracılık (Süs Bitkileri) TDİOSB projelerine başlanılmasına karar verildiğini vurgulayan EBSO Başkanı Yorgancılar, “Yer seçimi ve üretim alanı konularında yapılan ortak toplantılar sonucu, Dikili’deki TDİOSB’de günlük sebze ve meyve, Menderes’teki TDİOB’de ise kesme çiçek ürünlerinin üretimi yapılması planlanıyor” dedi.

Yer seçimi önemli

Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgeleri'nin özellikle tarım arazileri üzerinde dağınık durumda bulunan büyük işletmeleri bir araya toplama, çevresel etkilerini aza indirme ve daha fazla denetlenebilir sağlıklı ortamlarda hayvansal ve bitkisel üretim yapabilme yeteneklerini arttıracağını vurgulayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Tevfik Türk ise, TDİOSB kurulumunda en önemli noktanın yer seçimi olduğuna dikkat çekti. Yönetmelikte yer alan tarım arazileri üzerine kurulamaz şartının mutlaka uygulanması ve kamu yararı kararı alınarak bu maddenin kesinlikle işlevsiz hale getirilmemesi gerektiğinin altını çizen Türk, şunları kaydetti; “Bu şekilde tarımsal üretim kapasitesi olmayan araziler üzerinde de üretim yapılabilecektir. Ancak unutulmamalıdır ki hem ülkemiz genelinde hem de bölgemizde büyük işletmeler olduğu kadar onlardan çok daha fazla sayıda küçük aile işletmeleri bulunmaktadır. Kurulacak olan bu İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin daha küçük ölçeklileri özellikle hayvansal üretim yapan köylerin etrafında tesis edilerek hem bu bölgelerde üretim yapan çiftçilerimizin Ziraat Mühendisleri ve Veterinerler tarafından yönlendirilmiş şekilde sağlıklı üretim yapmaları hem de ürünlerini hızlı bir şekilde pazara ulaştırmaları imkanı sağlanabilir. İşletme kurmak kadar üretimin sürdürülebilir kılınması da önemlidir. Bu yüzden teşvik ve desteklemelerin üretim sırasında da üretilen miktarlara endeksli devam etmesi en büyük beklentimizdir. Ziraat Mühendisleri Odası olarak tüm üyelerimizle birlikte bu ülkedeki tarımsal üretimi arttırıcı, sağlıklı, kaliteli ve nitelikli üretimin sağlanacağı, çiftçilerimizin refah seviyelerini arttıracak her türlü projede dün olduğu gibi yarında üzerimize düşen her görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek isteriz.”

Potansiyel artacak

İzmir’in tarım alanındaki büyük potansiyelinin TDİOSB ile ortaya çıkacağını dile getiren İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “İzmir, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kuruluş çalışmalarını başlattığımız süs bitkileri, süt sığırcılığı ve seracılık alanında ülkemizin en önemli merkezlerdendir. Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması ile bu ürünlerde kümelenmeden kaynaklanan ciddi avantajlar elde edeceğimizi düşünüyoruz. Başta üretim olmak üzere ticarette de önemli bir sıçrama yaşayacağız. Önümüzdeki dönemde tarım ve hayvancılığın farklı dallarında da organize sanayi bölgeleri kurulması konusunda çalışmalar yürüteceğiz. Verimlilik ve katma değer artışı ile İzmir’in var olan ihracat potansiyelinin de yükseleceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE

banner96

banner97