Yeni Adana Stadyumundaki büfeler kiraya veriliyor

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Adana Stadyumunun zemin kat ve üst tribünlerinde bulunan 13 adet büfe, 2021-2022 Futbol Sezonu süresince kiraya verilecek.

Yeni Adana Stadyumundaki büfeler kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdari Bina toplantı salonunda 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

İhaleye ait dosya mesai saatleri içerisinde Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binasındaki İlgili serviste veya www.adana.gsb.gov.tr adresinde bedelsiz olarak görülebilecek.

8-İstenilen belgeler: İhaleye iştirak edeceklerin,

a) Geçici teminat bedellerini (Muhammen bedel ve bu bedele ilişkin geçici %10 teminat en altta EK 1. tabloda belirtilmiştir)  Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Ziraat Bankası Kuruköprü Adana Şubesi nezdinde bulunan IBAN: TR88 0001 0004 5988 2496 5550 01 no’lu hesabına yatırılarak, geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen diğer değerlerini,
b) Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belgesini veya adres beyanını,
c) Nüfus cüzdan örneğini,
ç) Adli sicil belgesini (vekaletname ile katılacaklardan da ayrıca istenir),
d) Vekâleten ihaleye katılacaklardan noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli imza sirküsünü,
e)  İhaleye katılmak isteyen şirket veya ortaklık ise Ticaret Odasından veya bağlı olduğu kuruluştan yıl içerisinde alınmış üye olduğuna dair kayıt belgesini, vergi kimlik numarasını, adi ortaklıklarda ise noter tasdikli ortaklık belgesini,
f) Şirket veya ortaklıkta ihaleye katılacak ve ya teklifte bulunacak kişilerin tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve vekaletnamelerini,

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100