banner112

Türkiye FAO ile 5 yıllık anlaşma imzaladı

Türkiye FAO ile 5 yıllık anlaşma imzaladı
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Türkiye arasında geçtiğimiz günlerde onaylanan beş yıllık işbirliği anlaşmasının önemli noktalarını gıda güvenliği, beslenme, gıda güvenilirliği ve doğal kaynakların yönetimi oluşturuyor.

2016-2020 dönemini kapsayan FAO’nun Türkiye için yeni Ülke Programlama Çerçevesi (CPF) gıda ve beslenme güvenliği, gıda güvenilirliği, balıkçılık da dahil olmak üzere doğal kaynakların ve ormanların sürdürülebilir yönetimi ve kamu ile özel sektörlerin kurumsal kapasite geliştirme konularını odağa alıyor.

Anlaşma ile yürütülecek faaliyetler, uluslararası olarak kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni yansıtarak, tarım ve kırsal kalkınmaya dair ulusal politika belgelerine Türkiye’nin bu Hedefleri dahil etmesine yardımcı oluyor.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Yuriko Shoji “Ülke Programlama Çerçevesi’nin uygulanması sürdürülebilir tarımsal kalkınma ve gıda güvenliğine dair Türkiye Hükümeti ile gelecekteki işbirliğini garanti altına alacak. Organizasyon gıda güvenliği, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kurumsal kapasite geliştirme gibi alanlarda genel politika tavsiyesi ve teknik yardım sağlayacak.” dedi.

Çerçevenin birinci öncelik alanında tarımsal altyapıyı güçlendirerek tarımsal ürünlerin verimli kullanımı, değer katma ve işleme alanlarında kapasite geliştirmek, kadınlar da dahil olmak üzere kırsaldaki insanların yaşam koşullarını iyileştirerek gıda güvenliğini ve tarımsal gelişmeyi teminat altına almak yer alıyor. Gıda güvenilirliği bu öncelik alanının önemli bir boyutunu oluşturuyor.

İkinci öncelik alanını ise ormanları, arazi, toprak ve balıkçılığı kapsayan doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi oluşturuyor. Bu öncelik; iklim değişikliğine uyum ve azaltım ilkelerini ormancılık ve tarım sektörlerinde kullanılmasını ve geçim kaynaklarını doğal felaketler ve krizler karşısında daha dirençli hale getirmeyi de içeriyor. FAO “iklim dostu” tarım üretim sistemlerini teşvik ediyor.

Anlaşmada üçüncü öncelik alanı ise tarımsal ve ormancılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlarda kapasitenin güçlendirilmesi ve bu kurumların daha iyi hizmet verebilmesi. Çerçeve; tarım ve ormancılıkta kadınların ve gençlerin güçlendirilmesini teşvik ediyor, kırsal alanda yürütülecek sosyal politikaların mevcut sosyal koruma programlarına eklenmesi hedefleniyor. Başta doğal kaynak yönetimi olmak üzere hükümet kurumları, hükümet dışı kuruluşlar ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyon bu doğrultuda teşvik edilecek.

FAO-Türkiye Ülke Programlama Çerçevesi; ilgili bakanlıklar ve ulusal kurumların yanı sıra kalkınma ortaklarıyla işbirliği içinde katılımcı bir süreç sonucunda geliştirildi. Çerçeve’nin ana ortaklığını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı oluşturuyor.

Anlaşmada özetlenen faaliyetler beş yıllık zaman için 28 milyon doları tutarında bir bütçe gerektiriyor. Bunun yaklaşık 12 milyon doları mevcutken, geri kalan kısmın FAO-Türkiye Ortaklık Programı ve FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı da dahil olmak üzere yerli ve dış kaynaklardan karşılanması gerekiyor.
Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2017, 12:22
YORUM EKLE

banner97

banner96