banner112

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde, "İstatistiklerin üretimine yönelik süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak" amacıyla Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu. 

TÜİK Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bünyesinde, "İstatistiklerin üretimine yönelik süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak" amacıyla Veri Kalite Kontrol Kurulu oluşturuldu. 

TÜİK Başkanlığı'nın Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, Kurul; TÜİK başkanının görevlendireceği bir başkan yardımcısının başkanlığında, en az üç daire başkanı ve en az bir istatistik müşavirinden oluşacak. Kurul üyelerinin asli görevleri sona erdiğinde, kurul üyeliği görevleri de kendiliğinden son bulacak. Kurulun üye sayısı 9’dan fazla olmayacak.

Kurul, merkez ve taşra teşkilatının istatistik çalışmaları ile resmi istatistik programında yer alan istatistiklerin üretimine yönelik alan çalışmaları ile diğer kayıtlardan başlayıp verilerin yayımlanmasına kadar geçen tüm süreçleri bilimsellik ve uluslararası standartlara uygunluk açısından izlemek, incelemek, değerlendirmek ve gerektiğinde yerinde kalite kontrol çalışmaları yapmak üzere oluşturuldu.

Kurulun çalışmalarına yardımcı olmak üzere, Başkanlık tarafından geçici veya sürekli çalışma grupları oluşturulabilecek. Çalışma grupları, kendilerine verilen görevle ilgili bir rapor hazırlayarak Kurula sunacak. Kurul kararları, Başkanlık kanalıyla ilgili birime veya kuruma/kuruluşa yazılı bildirilecek.

YORUM EKLE

banner101

banner100