banner112
banner111

Toplu ulaşım hatları kiraya verilecek

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesinde 13 güzergâhta toplu taşıma hizmeti verecek 30 adet (H) plakalı otobüs ruhsatlı araç hattını 10 yıllığına kiraya verecek.

Toplu ulaşım hatları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale günü olan 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Gerçek kişilerin ihaleye katılma şartları;

1-  T.C. kimlik kartı fotokopisi.
2-  Adli sicil kayıt belgesi.
3-  Noter tasdikli imza beyannamesi.
4- Tebligat için adres göstermesi, gerçek kişinin adını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa faks numarasını  içeren teklif sahibince imzalanmış dilekçe.
5- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimse/kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi.
6- Şartnamede yazılı muhammen bedellere göre en az % 3 (900,00 TL) geçici teminatı vermesi (Nakit olarak yatırılacak geçici teminatlar Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Van Büyükşehir Belediyesi Halk Bankası hesabına yatırılacaktır).
7- Şartnamede belirtilen şartlara uygun geçici teminatları yatırdığına dair belge.
8- Şartname aldığına dair makbuz; İhale şartnamesi hafta içi mesai saatlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığından  250,00 TL (iki yüz elli TL) karşılığında alınabilir.
9- İhale sözleşmesi imzalanmasına müteakip Ulaşım Dairesi Başkanlığının hazırlamış olduğu ihale şartnamesinde belirtilen aracı 60 (altmış) gün içinde hazır bulunduracağına dair noter tasdikli taahhütname.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2021, 12:51
YORUM EKLE

banner101

banner100