İşte işçi sınıfı gerçeği

DİSK'in 'Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017' araştırmasına göre ülkemizde en büyük sorunlar düşük ücret, işsizlik, sigortasızlık ve uzun çalışma süresi.

İşte işçi sınıfı gerçeği

DİSK'in 'Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017' araştırmasına göre ülkemizde en büyük sorunlar düşük ücret, işsizlik, sigortasızlık ve uzun çalışma süresi. İşçilerin yarıdan fazlası ay sonunu zor getiriyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından planlanan ve IPSOS Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile birlikte içeriği oluşturulan 'Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017' başlıklı araştırma raporunun sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. yona açıklandı. Raporun sunumu için düzenlenen basın toplantısında konuşan Beko,
DİSK tarafından yaptırılan bu kapsamlı araştırmanın Türkiye işçi sınıfı gerçeğini anlama konusunda hem bilim dünyasına hem de sendikalara önemli veriler sunacağını ve emek politikalarının oluşturulmasında önemli katkılar yapacağını düşünüyoruz” dedi.

[caption id="attachment_101419" align="alignnone" width="800"] Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde ediyor.[/caption]

HAFTADA 49.3 SAAT


Basın toplantısında sunulan raporda yer alan bulgulara göre, 2017 sonu itibarıyla işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri bin 894 lira. 2017 yılı asgari ücreti bin 404 lira. Yani işçilerin ortalama net kazancı asgari ücrete yakın. İşçilerin yüzde 66’sı 2000 liradan az gelir elde ediyor. İşçilerin yüzde 18’i çalıştığı işyerinde sigortası olmadığını belirtti. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik gösteriyor. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişiyor. İşçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getirdiğini ifade ediyor. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59’u ve sigortasız işçilerin yüzde 71’i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan etti. Türkiye’de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksek. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40.4 saat iken Türkiye’de 49.3 saat. İşçilerin yüzde 55’i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapıyor.

İŞSİZLİK İKİNCİ SIRADA


Araştırmaya göre işçilerin yüzde 87’si sendikasız. Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde ediyor. Sendikalı işçilerde yıllık izin kullanmadığını söyleyenlerin oranı daha düşük. İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48’e yükseliyor. Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizlik. İşçilerin yüzde 43’ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından dolayı şikâyetçi. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan az. İşçilerin yüzde 14’ü en yüksek oranla siyasi görüş ve düşünceleriyle ilgili ayrımcılığa uğuyor. Çalışma hayatının her aşamasında ayrımcılığa uğrayan kadınların yüzde 23.2’si işe alım aşamasında ayrıma maruz kalıyor. Öte yandan kadın işçilerin sadece yüzde 7’si işyerlerinde kreş desteği sunulduğunu belirtiyor. İşçilerin yüzde 44’üne göre işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersiz. İşçilerin en sık zaman ayırdıkları sosyal faaliyet TV izleme ve sosyal medya. Hiçbir zaman televizyon izlemeyenlerin oranı ise yüzde 2.0. DHA
Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2018, 10:50
YORUM EKLE