İstanbul Üniversitesinden Antalya'daki muhtelif gayrimenkulleri satışa çıkardı

İstanbul Üniversitesi, muhtelif gayrimenkullerin satılacağını duyurdu. İhale, 24 Haziran'da 'kapalı ihale usulü' olacağı bildirildi.

İstanbul Üniversitesinden Antalya'daki muhtelif gayrimenkulleri satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ilanda gösterilen gün ve saatte her bağımsız bölüm ayrı ayrı peşin bedelle satışa çıkarılıyor.

Yapılacak ihaleye katılacak olan isteklilerin ilanda istenilen belgeleri asıl olarak sunmaları gerekmektedir.

İhaleye katılma şartları, isteklinin gerçek kişi olması halinde

Nüfus cüzdan sureti veya aslı ihale esnasında gösterilmek üzere nüfus cüzdanı fotokopisi (T.C. Kimlik numarasını içeren)

Türkiye sınırları içerisinde Kanuni İkametgah Belgesi veya Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan alınmış) 

Noter tasdikli imza beyannamesi

Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

% 3 oranında geçici teminatı ödemiş olmak  ve ödendiğine dair dekont veya banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin niteliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile bilikte getirilecek)

İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedellerini İstanbul Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya adı geçen Daire Başkanlığının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi nezdinde bulunan TR 300001200982000006200266   nolu hesabına EFT⁄HAVALE suretiyle temin edebilirler.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE