banner109

DİSK-AR: İşsizlik yüzde 17.7'e yükseldi

DİSK-AR: İşsizlik yüzde 17.7'e yükseldi
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR) hesaplamaları, Türkiye'de geniş tanımlı işsiz sayısının 6.1 milyon kişiye, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 17.7’ye, kadın işsizliğinin de yüzde 0.6 artışla yüzde 14.6’ya ulaştığını ortaya koydu.

DİSK-AR’ın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ekim 2017 iş yerleştirme istatistikleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Haziran 2017 sigortalı verilerini değerlendirerek yaptığı hesaplamalar, son bir yılda istihdamda yaşanan bir milyon 122 bin kişilik artışın büyük bölümünün stajyer, çırak ve kursiyerlerden oluştuğunu ve zorunlu sigortalı sayısında 265 bin kişilik düşüş yaşandığını gösterdi.

Genç kadın işsizlik oranın önceki yılın Temmuz ayına göre yüzde 2.9 artışla, yüzde 27.5’e yükseldiği belirtilen DİSK-AR raporunda, tarım dışı genç kadın işsizliğinin de yüzde 36.3'e yükseldiği belirtildi.

DİSK-AR raporunda, SGK verilerine göre son bir yılda sigortalı çalışan sayısında 1 milyon 57 bin artış görüldüğünü ancak bu artışın sigortalık türleri açısından dağılımına bakıldığında, zorunlu sigortalı sayısı azalırken, çırak, stajyer ve kursiyer sayısında astronomik bir artış yaşandığı görüldüğü vurgulandı.

Son bir yılda sigortalı çalışanlar içinde zorunlu sigortalıların oranı yüzde 95’ten yüzde 87’ye gerilerken, çırak, stajyer ve kursiyerlerin oranı yüzde 2.7’den yüzde 10.2’ye yükseldiğini belirtilen DİSK-AR raporunda, bir milyondan fazla istihdam artışının yüzde 92’si çırak, stajyer ve kursiyerlerden oluşmakta olduğu belirtildi.

DİSK-AR, TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın incelenmesi sonrasında, geniş tanımlı işsiz sayısının Temmuz 2017’de altı milyon 100 bin olarak gerçekleştiğini ve Temmuz 2017 verilerine göre 612 bin işsizin ise iş bulma ümidini kaybetmiş durumda olduğunu duyurdu.

DİSK-AR, işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için önerilerini ise şöyle sıraladı:

“İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer ve kursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

“’Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması’ ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

“Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.

“İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

“Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

“Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

“Kiralık işçilik yasası Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmelidir.

“Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

“Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

“İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

“Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.”

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2017, 16:42
YORUM EKLE

banner97

banner96