ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde 1 metrekarelik alanın ATM Cihazı Alanı olarak kiraya vereceğini açıkladı. İhale, 'açık teklif usulü' olup 24 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

ATM alanı ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 24.06.2021 tarihinde saat 10:00 da İl Sağlık Müdürlüğü İhale Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralaması yapılacaktır. İhale dokümanı İhale Biriminde görülebilir ve doküman bedeli (₺ 100,00) yatırılarak Satınalma biriminden satın alınabilir.

Kira süresi 3 yıl 5 ay olarak belirlendiği açıklandı.

İhaleye katılabilme şartları ve ihale komisyonuna sunulacak belgeler:

İhale ile ilgili resmi işlemlerde kullanılmak üzere tebligat için adres beyanı,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, ihale tarihinden önce son altı ay içerisinde alınmış Nüfus Kayıt Örneği veya idare yetkililerince “Aslı İdarece Görülmüştür” şeklinde onaylanmış T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotokopisi veya noter onaylı T.C Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı sureti,
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100