Akaryakıt satın alınacaktır

Bulancak Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, belediyemize ait vasıta ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 300000 litre akaryakıt (motorin diğer) alımı için ilan açtı.

Akaryakıt satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Belediyemize ait vasıta ve iş makinelerinde kullanılmak üzere 300000 LİTRE AKARYAKIT (MOTORİN DİĞER) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif verecek istekliler, İhale Konusu ile alakalı;
a) İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu " ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş   Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir "  Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi " ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş  " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş  olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
yukarıdaki belirtilen belgeleri  Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak süretiyle beyan edecek olup, ihale kararı değerlendirme aşamasında belgeler  idare tarafından en avantajlı 1. ve 2. isteklilerden istenecektir.   Bu belgenin ihale saatinden önce EKAP üzerinden e-teklif dosyası oluşturulurken Yeterlilik Bilgileri Tablosu - Diğer Belgeler kısmında belge ismi yazılmak suretiyle beyan edilmemesi halinde teklif değerlendirme dışı bırakılacağından isteklilerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Detaylar için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2021, 15:07
YORUM EKLE

banner101

banner100