EKK, yılın son toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. 3 saat 5 dakika süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, yüksek enflasyona karşı uygulanan politikalar sonucu küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin yanı sıra deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılının geride bırakıldığı kaydedildi. Söz konusu konjonktürde, Türkiye'nin küresel risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığı, rekabet gücü ve verimliliğini artıracak, enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapısını güçlendirerek sürdürülebilir yüksek büyüme ile cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacak politikaların ortaya konulduğu 'Orta Vadeli Program'ın kararlılıkla uygulanmaya devam edildiği vurgulandı.

Hızlı tren ağı, Karadeniz'e ulaşacak Hızlı tren ağı, Karadeniz'e ulaşacak

'İHRACAT VE İTHALATIMIZIN YAPISI ELE ALINDI'

Belirlenen hedefler doğrultusunda toplantıda görüşülen konular şu şekilde aktarıldı: 

"Dünyada yaşanan mevcut sorunlar ve ortaya çıkan riskler, küresel çapta bir iş birliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda; ikili, bölgesel ve küresel iş birliklerinden daha fazla istifade edilmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak uluslararası kalkınma iş birliği faaliyetlerimiz değerlendirilmiştir. Bu alanda stratejik çerçevenin ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. İhracat ve ithalatımızın yapısı tüm yönleriyle ele alınmış, ihracatımızın ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımlar istişare edilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen tedbirlerin Kurul gündemine getirilmesi yönünde görüş birliği oluşmuştur. İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkilerinin ve küresel gıda talebinin arttığı günümüzde, gıda arz güvenliğini güçlendirecek tarım politikaları ile önümüzdeki dönemde üretim planlaması ana başlığında yürütülen süreçler hakkında Kurul'a bilgi verilmiştir. 2023 yılında ekonomide yaşanan gelişmeler ile 12'nci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'da yer alan hedefler değerlendirilmiştir. 2024 yılı için belirlenen öncelikli politikaların kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edilmesi vurgulanmıştır. Ayrıca, önümüzdeki dönemde küresel ısınma ve iklim değişikliği başta olmak üzere dünyadaki eğilimlerin ışığında ülkemizin yapısal dönüşümünü sağlayacak reformları hızlandırma ihtiyacı ortaya konmuştur. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuz doğrultusunda ülkemizin istikrar içinde büyümesi, dünyada cazip yatırım ortamına sahip ülkelerden biri olmasını sağlayacak ve elde ettiği kazanımları güçlendirecek adımları güçlü bir koordinasyon içinde atmaya 2024 yılında da devam edeceğiz." 

Kaynak: DHA