Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu'nu yayınladı. Rapor, sahadan gelen güncel verilerle hazırlandı ve depremin toplam maddi hasarının 1,6 trilyon TL olduğunu ortaya koydu. Depremin ülke ekonomisine maliyeti yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) oldu ve milli gelire oranı yüzde 9 olarak belirlendi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, raporun uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlandığı belirtildi. Rapor, Acil Müdahale Sürecinde Alınan Tedbirler, Hasarlar, Makroekonomik ve Sosyal Etki, Depremin Toplam Maliyeti ve Risk Azaltım Önerileri başlıkları altında incelendi.

Depremin büyüklüğü, verilerin toplanmasını zorlaştırsa da, rapor titiz bir çalışmayla bina, konut, işyeri, fabrika, makine ve teçhizat bilgilerini tam sayım niteliğine yaklaştırdı. Saha verilerine göre, toplamda 1,6 trilyon TL maddi hasar tespit edildi.

Rapor ayrıca, deprem bölgesine yapılan acil destek ve harcamalar, enkaz kaldırma faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri ve diğer tüm destek ve harcamaların yanı sıra milli gelir azalması nedeniyle toplamda 351,4 milyar TL’lik bir kayıp olduğunu belirtti.

İmamoğlu'ndan çiftçiye tohum desteği İmamoğlu'ndan çiftçiye tohum desteği

Sonuç olarak, depremin ülkeye maliyetinin yaklaşık 2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) olduğu ve milli gelire oranının yüzde 9'a denk geldiği ifade edildi. Bu rakam, 2023 yılı milli gelir beklentisinin yaklaşık yüzde 9'una karşılık gelirken, 1999 Marmara Depremi'nden yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kayıpların olduğu belirtildi.