İ L A N
Torbalı 4.Asliye Ceza Mahkemesi

Mardin/Derik/Düztaş nüfusuna kayıtlı, Celalettin ve Pervin oğlu 01.01.1998 Viranşehir doğumlu Mahsun RESULOĞLU hakkında mahkememizin 2024/162 Esas - 2024/256 Karar sayılı davasının yapılan yargılaması sonunda; 19/06/2023 tarihinde müşteki Recep Tayyip ERDOĞAN’a karşı işlemiş olduğu Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan mahkememizin yetkisizliğine karar verilerek, dosyanın Viranşehir Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş,Sanığın yokluğunda verilen kararın tespit edilen tüm adreslerine çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, adres araştırması yapılmış, ancak adresi saptanamadığından kararın ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.
7201 SY.' nın 29. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Sanığın kararı, tebliğ tarihinden başlayarak 7 gün içerisinde mahkememize müracaatla verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere Zabıt Katibine beyanda bulunmak veya başka yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize dilekçe gönderilmek suretiyle İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz kanun yoluna başvurma hakkının olduğu, ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02045253