Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından yayımlanan 2024 Dünya Nüfus Durum Raporu, dikkat çekici veriler içeriyor. Rapora göre, küresel nüfus 8.119 milyara ulaşırken, bu artış hızında yavaşlama eğilimi görülüyor. Daha da çarpıcı olan gelişme ise Hindistan'ın nüfus sıralamasında zirveye yerleşmesi.

Raporda, Hindistan'ın nüfusunun 1.441 milyara ulaştığı belirtiliyor. Bu sayı ile Hindistan, uzun süredir en kalabalık ülke unvanını taşıyan Çin'i geride bıraktı. Uzmanlar, Hindistan'ın nüfus artışındaki bu sıçramada sosyo-ekonomik gelişmenin ve anne ölümlerindeki düşüşün önemli rol oynadığı görüşünde.

Kuş gribi kabusu geri mi dönüyor? Kuş gribi kabusu geri mi dönüyor?

Çin'de Neden Gerileme Görülüyor?

2022 yılına kadar 1.426 milyarlık nüfusu ile zirvede yer alan Çin, raporda yer alan verilere göre nüfusunda gerileme yaşamaya başladı. Uzmanlar, bu gerilemenin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve bu yüzyılın sonunda Çin nüfusunun 1 milyarın altına düşebileceğini tahmin ediyor. Çin'deki tek çocuk politikasının sona erdirilmesi ve doğum oranlarının düşmesi, nüfus gerilemesinin başlıca sebepleri olarak gösteriliyor.

Küresel Nüfus Artışında Yavaşlama: Zirveye Yaklaşılıyor mu?

2024 Dünya Nüfus Durum Raporu, küresel nüfus artış hızının yavaşladığına işaret ediyor. Uzmanlar, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve bu yüzyılın ortalarına doğru dünya nüfusunun zirveye ulaşabileceğini öngörüyor. Rapor ayrıca, nüfus artış hızındaki yavaşlamanın en önemli nedenleri arasında gelişmekte olan ülkelerdeki doğum oranlarının düşmesi ve yaşam süresinin uzamasını sıralıyor.

Nüfus Artışının Dengeye Oturması Ne Anlama Geliyor?

Küresel nüfus artış hızının yavaşlaması ve hatta gerilemeye başlaması, ilk bakışta olumsuz bir gelişme gibi görünse de aslında uzun vadede bazı avantajlar barındırıyor. Nüfus artışının dengelenmesi, kaynakların daha etkin kullanımı, yoksullukla mücadelede daha başarılı adımlar atılması ve eğitim ile sağlık hizmetlerindeki altyapı yatırımlarının daha verimli hale getirilmesi gibi olumlu sonuçlara yol açabilir.

Editör: Kazim Bozkurt