Gökçe ADAR ÇUBUKÇUOĞLU-ÖZEL HABER İzmir'in en gözde turizm bölgelerinden Çeşme'de yapılmak istenen Çeşme Turizm Projesi'nde önemli bir gelişme yaşandı. Proje kapsamında bölgede, acele kamulaştırılma kararı alınmıştı. Çevreye duyarlı vatandaş ve avukatlar konuyu yargıya taşımış, 'yürütmeyi durdurma' kararı alınmıştı. Danıştay'a taşınan projede, sevindiren bir olay yaşandı. Danıştay, projenin kamu yararına ve hukuka uygun olmadığına hükmetti. Kararda, "Doğal çevrenin de bu gelişmeden geri döndürülemez bir biçimde olumsuz etkileneceği anlaşıldığından, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi alanının bütününü de gözeterek, dava konusu ekleme ile koruma alanları yanı sıra turizm kullanımlarına, dolayısıyla yapılaşmaya da açılmasına yol açacak olan sınır kararının, tarım ve orman alanları, doğal değerler, (flora, fauna, ekosistemler) su kaynakları ve kültürel miras üzerinde yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alındığında dava konusu, İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin 11/02/2020 tarih ve 2103 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının kamu yararına ve hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Av. Şehrazat Mercan, "Kök davayı kazandık. Projede bu kararın alınmış olduğunu görmek bizi çok umutlandırdı" diye konuştu. 

İzmir kruvaziyerden bu yıl umutlu İzmir kruvaziyerden bu yıl umutlu