ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çanakkale merkez Sarıcaeli Köyü'nde icradan satılık 14.666 m² tarım arazisi . İşte detaylar...

T.C.
ÇANAKKALE İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

4.133.580,00 TL'ye Kocaeli Kandıra'da mahkemeden satılık 3757 m² arsa 4.133.580,00 TL'ye Kocaeli Kandıra'da mahkemeden satılık 3757 m² arsa


2022/10183 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/10183 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN Özellikleri : Çanakkale İl, Merkez İlçe, SARICAELİ Mahalle/Köy, KOCAÇALTI Mevkii, 113 Ada, 23 Parsel TARLA, MAHKEME BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE; Dava konusu taşınmaz Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Sarıcaeli Köyü, Koca Çaltı mevkiinde bulunmaktadır. Saraycık Çanakkale Köy bağlantı tolundan ayrılan arazi yolu üzerinde bulunmakta olup bu arazi yolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Sarıcaeli Köyünün kuzeyinde yer almakta ve kuş uçuşu 1.900 metre mesafededir. Çanakkale İl Merkezine de 3.000 m. Mesafededir. Çevresinde tarım alanları bulunmaktadır. Arazi yoluna (Tarla yolu) cepheli olup ulaşım bu yol le sağlanabilmektedir. Dava konusu taşınmaz Merkez İlçesi, Sarıcaeli Köyünde bulunmaktadır. Sarıcaeli Köyü’nün Köy Merkezinin kuzeyinde yer almakta ve köy merkezine kuş uçuşu 1900 metre mesafededir. Taşınmazın yola cephesi vardır. Dolayısıyla ulaşım zorluğu yaşanmamaktadır. Taşınmazın batısı arazi yolu diğer çevresi kendisi ile benzerlik gösteren tarım arazileri ile çevrilidir. Parselin tamamı 14.666,28 m2'dir. Mevcutta atıkhisar barajı sulama sahası içinde kalmaktadır. Dolayısıyla sulu tarım arazisidir. Keşif günü itibarı ile yonca ekili olduğu görülmüştür. Kumlu tın toprak yapısında, toprak derinliği 50-60cm. olup ortalama eğimi % 1 civarında düz tarım arazisidir. Keşif tarihi itibari ile m² değerinin 1.350,00TL / m² olacağı kanaatine varılmıştır. Parselin Değeri: 14.666,28 m2 x 1.350,00 TL = 19.799.478,00 TL (On Dokuz Milyon Yedi Yüz Doksan Dokuz Bin Dört Yüz Yetmiş Sekiz Lira)
Yüzölçümü : 14.666,28 m2
İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresinin 10/11/2022 tarihli yazısında; Sarıcaeli Köyü Köy Meskun Alanı ve Civarı sınırları dışında 1/100.000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planı içerisinde 'Tarım Alanı' gösteriminde kaldığı belirtilmiştir. Mahkeme Bilirkişi Raporunda ''Çanakkale İl Özel İdaresinden şifahen alınan bilgiye göre taşınmazlardan dava konusu parsel07.05.2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tadilat edilerek onaylanan 1/100.000 Ölçekli Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında 'Tarım Alanı olarak belirlenmiş bölgede yer almaktadır. Yapılaşma şartları 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca ilgili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden alınan görüş doğrultusunda söz konusu parselin arazi sınıfının belirlendikten sonra belli olacağı beyan edilmiştir. Taşınmaz belediye sınırları içinde yer almamaktadır'' olarak belirtilmiştir
Kıymeti : 19.799.478,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 06/02/2007 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararına İstinaden Yabancı gerçek kişilere ve Tüzel Kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez. 16/04/2007 tarih 3255 yevmiye- 2565 Sayılı Kanunun 28. Maddesi gereği belirtilen alan içerisinde kalmaktadır. -Krokisinde gösterilen IRTIFAK_HAKKI İrtifak alanı kütükte tescilli olup, alan farkı 41.34m² dir -İrtifak Hakkı Vardır TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine 0,37m² irtifak hakkı tesis edildi- ÇANAKKALE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 2022/44 Esas (Birleşen Çanakkale 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/312 Esas) 06/09/2023 tarihli yazısında; ihtiyati tedbirin cebri satışa engel olmadığı, tedbirin ihale alıcısına intikal edeceği, kayıt ve tescile ise engel olmadığı bildirilmiştir. Tapu kaydındaki gibidir. (İhale alıcısına bu şerhler baki olarak birlikte tescil yapılacaktır)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 15:00


(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR