ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Çanakkale Gelibolu'da icradan satılık 7.255 m² tarla . İşte detaylar...

T.C.
GELİBOLU
İCRA DAİRESİ
2023/64 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/64 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Ilgardere Köyü, Karabüvet Mevkii, 200 Ada, 1 Parsel, Tınlı-kumlu toprak bünyesine sahip arazi yüzeyi yaklaşık %14 meyilli orta toprak derinliğinde olup topografyası makineli tarıma elverişli, kuru tarım arazisidir. Taşınmaz yörenin karakteristik tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun olup Bölgede kuru şartlarda buğday-ayçiçeğinden oluşan ikili ekim nöbeti yapılmaktadır. Taşınmazın Orman yoluna cephesi mevcuttur. 5403 sayılı Toprak koruma ve Arazi Kullanımı Kanunun 8.maddesine göre hissenin satışı tek kişiye uygundur. Yukarıdaki bahislere göre arazinin emsal değer koşullarında m2 birim raiç değeri 150 TL dir.
Adresi : Ilgardere Köyü Karabüvet Mevkii 200 Ada 1 Parsel Gelibolu / ÇANAKKALE
Yüzölçümü : 7.255,25 m2
İmar Durumu :Çanakkale İl Özel İdaresinin 08/09/2023 tarihli yazısında Taşınmazın herhangi birimar planına rastlanılmadığı, Ilgardere Köyü Köy Meskun Alanı ve Civar sınırları dışında 1/100.000Ölçekli Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni planı içerisinde Orman alanı gösteriminde ve 3. Derece doğal sit alanı sınırları içerisinde kaldığı tespit edildiği ve her türlü iş ve işlemde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün görüşüne başvurulması gerektiği, ayrıca taşınmazın kadastral bir yola cephesi olmadığı görüldüğünden herhangi bir inşai faaliyette bulunulamayacağı bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.088.287,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 06/02/2007 tarihli Bakanlar kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. Sınırlı ve ayni hak tesis edilemez beyanı mevcuttur. Tapu kaydındaki gibidir. Dosyada mevcuttur.
Artırma Bilgileri

Yıldız Teknik Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel alıyor Yıldız Teknik Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel alıyor
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/11/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/12/2023 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2023 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2024 - 11:00

14/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: İLAN.GOV.TR