Brüt Maaş ve Net Maaş Nedir?

Brüt maaş, bir çalışanın bordrosunda yer alan, işverenin çalışana ödediği toplam tutarı ifade eder. Bu tutar, kesintilerin ve vergilerin de dahil olduğu brut ödemedir.

Net maaş ise, çalışanın brüt maaşından yapılan tüm kesintilerin sonucunda elde edilen miktarı temsil eder. Diğer bir deyişle, çalışanın net olarak aldığı tutardır. Brütten nete maaş hesaplama işlemi sırasında SGK Primi, İşsizlik Sigortası, Damga Vergisi, AGİ, Gelir Vergisi gibi unsurlar dikkate alınarak yapılır.

Asgari ücretin altında emekli maaşı kabul edilemez Asgari ücretin altında emekli maaşı kabul edilemez

Brütten Nete Maaş Hesaplama İşlemi

Brüt maaştan net maaşa geçişin hesaplanması için aşağıdaki adımları izlemelisiniz:

1. SGK İşçi Primine Dikkat Edin

Brüt maaştan net maaşa geçişte ilk adım, SGK İşçi Primi'ni dikkate almaktır. Bu prim, sosyal güvenlik sistemine yapılan bir ödemedir.

2. İşsizlik Primi

İşsizlik primi, brüt maaştan net maaşa geçişte göz önünde bulundurulması gereken bir diğer unsurdur. İşsizlik durumunda alınan bir sigorta primidir.

3. Damga Vergisi ve Gelir Vergisi

Brütten nete maaş hesaplamasında Damga Vergisi ve Gelir Vergisi önemli rol oynar. Bu vergiler, gelirin vergilendirilmesi ve devlete ödenmesi için kesilir.

4. Net Maaş Formülü

Brütten nete maaş hesaplama işleminin formülü şu şekildedir:

Brüt Maaş = Net Maaş + (SGK İşçi Primi + İşsizlik Primi) + Gelir Vergisi + Damga Vergisi

Bu formül, brüt maaştan net maaşa geçişte yapılan tüm kesintileri içerir.

Kaynak: HABER MERKEZİ