Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak. ilan.gov.tr adresinde yer alan ilanın detayları haberimizde...

oğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Fakültelerinde açık bulunan Profesör ve Doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Esasları” uyarınca Profesör ve Doçent (devamlı statüde) alınacaktır.
* Profesör kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde
devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları,
araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden
itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na,
* Doçent kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ndan alınmış doçentlik belgesini, lisansüstü tezlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğlerini, bunlara yapılan atıfların listesini, yönetimlerinde devam eden ve tamamlanan doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarının listesini, verdiği derslerin listesini, yürüttüğü projelerin listesini ve araştırma faaliyetlerinin kurumsallaştırılmasına katkıları, araştırma ve eğitim faaliyetlerine üniversite dışından sağladıkları kaynaklar ve üstlendikleri idari görevler ile ilgili bilgileri kapsayan belgeleri içeren 1 adet USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları duyurulur.
Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Kocaeli Gölcük'te mahkemeden satılık 1990 m² arsa Kocaeli Gölcük'te mahkemeden satılık 1990 m² arsa

 

Birimi Bölümü Ana Bilim Dalı Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Aranan Nitelikler
Fen - Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri
ve Edebiyatları
İngiliz Dili ve Edebiyatı - 1 - (a)
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisat Politikası 1 - - (b)
Yönetim Bilimleri Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizm İşletmeciliği - 1 - (c)


a) Doktora derecesini karşılaştırmalı kültür çalışmaları ile ilgili bir alanda almış olmak;
AHCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde karşılaştırmalı kültür çalışmaları ve kutsal metinler üzerine yayını olmak.
b) Doktora derecesini İktisat alanında, doçentlik unvanını makroiktisat alanında almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde enerji ekonomisi alanında yayınları
olmak.
c) Doktora derecesini turizm işletmeciliği ile ilgili bir alanda almış olmak; SSCI tarafından taranan Q1 kategorisindeki dergilerde kültür turizmi, kültürel miras yönetimi,
sürdürülebilir turizm veya destinasyon pazarlaması konularında yayını olmak.

Kaynak: İLAN.GOV.TR