Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikimlerini bankalara devrederek kredi kullanabilecek olan katılımcılar için yeni bir dönem başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile BES katılımcıları, sistemde kalmaları şartıyla ihtiyaç duydukları finansmanı daha avantajlı koşullarla sağlayabilecek.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) hazırladığı yönetmelik değişikliği ile BES katılımcıları, bireysel emeklilik sözleşmelerinden kaynaklı devlet katkısı hariç alacağının tamamını veya bir kısmını fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu sözleşmeler hariç olmak üzere alacağın devri sözleşmesi yoluyla bankalara devredebilecek.

Bu kapsamda, banka tarafından alacağın devri sözleşmesine konu tutarın tahsil edildiği veya ilgili kredi borcunun kapandığı bilgisinin emeklilik gözetim merkezi aracılığıyla şirkete bildirilmesini sonrasında alacağın devri sözleşmesi sona erecek.

Banka, kredi borcunun muaccel hale gelmesinden 30 gün sonra, kalan borcu devredilen alacaktan tahsil etmek için talepte bulunabilecek. Bu durumda kalan borç tutarının ödenmesinde emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması suretiyle ilgili borç katılımcıya ödenecek nakit tutarından düşülerek bankaya ödenecek. Uygulama 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Borsa psikolojik sınırı geçti! Borsa psikolojik sınırı geçti!

Bu uygulama ile BES katılımcıları, sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarla kredi çekebilecek. Böylece hem birikimlerini koruyacak hem de finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Ayrıca, bankalar da BES birikimleri sayesinde daha düşük faiz oranları sunabilecekler.

BES’te alacağın devri uygulamasının benzerleri Avrupa’da da bulunuyor. Örneğin, İngiltere’de bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılar, 55 yaşından sonra birikimlerinin yüzde 25’ini vergisiz olarak çekebiliyor veya ipotek karşılığı kredi kullanabiliyorlar.

BES’te alacağın devri uygulamasından yararlanmak isteyen katılımcıların ise bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor. Öncelikle, bu uygulama sadece devlet katkısı hariç alacakları kapsıyor. Yani, katılımcılar devlet katkısını bankaya devredemiyor veya kredi olarak kullanamıyorlar. İkinci olarak, bu uygulama sadece bankalarla yapılabilen bir sözleşme olduğu için katılımcılar başka finans kuruluşlarından kredi alamıyorlar. Üçüncü olarak, bu uygulama sadece BES sözleşmesi sonlandırılmadan yapılabiliyor. Yani, katılımcılar BES’ten ayrıldıktan sonra alacaklarını bankaya devredemiyorlar. Son olarak, bu uygulama sadece fon paylarına ilişkin tedbir, haciz, iflas, rehin ve benzeri her türlü idari ve adli talebe konu olmayan sözleşmeler için geçerli. Yani, katılımcıların BES birikimleri üzerinde herhangi bir hukuki engel varsa bu uygulamadan yararlanamıyorlar.

BES’te alacağın devri uygulaması, BES katılımcılarına yeni bir finansman seçeneği sunuyor. Ancak, bu uygulamanın avantajları ve dezavantajları iyi değerlendirilmeli ve karar vermeden önce banka ve emeklilik şirketi ile görüşülmeli.