banner112
banner111

Yüksek güvenlikli bulgu poşeti alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı yüksek güvenlikli bulgu poşeti alacak.

Yüksek güvenlikli bulgu poşeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE