banner112

Yenidoğan çantası ve malzemeleri alınacak

Torbalı Belediye Başkanlığı Yeni doğan bakım çantası ve malzemeleri satın alacaktır.

Yenidoğan çantası ve malzemeleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre;
 

İhale Kayıt Numarası

:

2022/692355

1-İdarenin

a) Adresi

:

MURATBEY MAH. 3564 SOKAK NO: 25 35860 TORBALI/İZMİR

b) Telefon ve faks numarası

:

2328566666 - 2328561615

c) Elektronik Posta Adresi

:

torbali@torbali.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 kalem Yeni doğan bakım çantası ve malzemeleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde pey der pey 30 güne kadar malın tamamı teslim edilir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Muratbey Mah. 3564 Sk. No:25 Torbalı İzmir

b) Tarihi ve saati

:

27.07.2022 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 


İLANIN AYRINTILARI İÇİN TIKLAYINIZ

banner123
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100