banner112

Yalıtımlı alüminyum ve cam imalatı işi yaptırılacak

Bakırköy Adliyesi Bahçelievler Ek Binası'nın havalandırma yetersizliğinden dolayı A ve B bloklarda mevcut temperli camların sökülerek yerine alttan açılabilir ısı, ses ve suya karşı dayanıklı, yalıtımlı 210 adet alüminyum ve cam imalatı yapım işi ihale edilecek.

Yalıtımlı alüminyum ve cam imalatı işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100