PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetindeki, Ankara ili Çankaya ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan 3 adet daire açık ihale usulü ile ayrı ayrı satılacak.

PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale Ankara PTT Başmüdürlüğü'nde 16 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhale konusu taşınmazlara ait satış şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Ankara PTT Başmüdürlüğü'nden çalışma saatlerinde görülebilir ve 100 TL karşılığında temin edilebilir.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

  1. İkametgâh belgesi

  2. Tebligat için adres beyanı.

  3. Tüzel kişi olması halinde ((a) bendi hariç) tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.

  4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.

Detaylı bilgi için tıklayınız

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100