banner112
banner111

Onarım işi yaptırılacak

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü onarım işi yaptıracak.

Onarım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan bilgiye göre bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
 Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

Detaylar için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2022, 17:04
YORUM EKLE

banner101

banner100