banner112
banner111

Muhtelif gıda ürünleri satın alınacak

Güngören Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ihale ile muhtelif gıda ürünleri satın alacak.

Muhtelif gıda ürünleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
*İhledeki 3 Kısıma birden Teklif veren isteklilerden Kısım 2 ve Kısım 3 için istenen evraklar istenmeyecektir.
Sadece Kısım 2 için Teklif veren istekli : Taze Sebze ve Meyve Alımı işine teklif veren istekliler, hal kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi veya ürünleri tedrik ettikleri işletmelere ait hal kayıt sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belgeyi sunmak zorundadır. 
Sadece Kısım Kısım 3 için Teklif veren istekli : İsteklilerce teklif edilecek ürünün üreticisine ait Helal Kesim sertifikası ve İşletme Kayıt veya İşletme Onay Belgesinin  aslı ya da noter onaylı suretini sunacaklardır. 

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE