banner112

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, sürekli işçi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 18 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde belirsiz süreli hizmet akdi ile “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

GENEL ŞARTLAR 

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 
2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100