banner112
banner111

Malkara Belediye Başkanlığı'ndan kiralık taşınmazlar

Malkara Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 69 adet ticarethane 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklifle kiraya verilecek.

Malkara Belediye Başkanlığı'ndan kiralık taşınmazlar

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler 15 Haziran 2022 tarihinde Belediye Encümen Odasında yapılacak. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye iştirak edeceklerin, istenen belgeler ile birlikte Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne son başvuru tarihi olan 14 Haziran 2022 Salı günü saat 16.00’ya kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 14.06.2022 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

a- Nüfus Cüzdan Sureti.(Gerçek Kişiler)
b- Yerleşim Belgesi.(Gerçek Kişiler)
c- İhaleye vekaleten katılanlar için Noter tasdikli vekaletname.
d- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri.(Tüzel Kişiler)
e- İhaleye katılacaklar için Noter tasdikli Yetki Belgesi.(Tüzel Kişiler)
f- Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
g- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi. Şartname bedeli 150 (yüz elli)-TL yatırıldığına dair makbuz.
h- Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı.
i- Malkara Belediyesi’ne ait herhangi bir borcu olmadığına dair (Emlak-Kira v.s) açık bir şekilde beyan edilmiş olarak alınmış belge aslı.
j- Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. (Dernekler için)
k- Sıra numarası 18’den 34’e kadar olan ihaleler için “Pazarcılık Belgesi”.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

banner123
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner101

banner100