banner112
banner111

Katı yakıt satın alınacak

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü katı yakıt (kömür ve odun) satın alacak.

Katı yakıt satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecek.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcı ise Satış İzin Belgesi ´nin  noter onaylı suretini, aslını veya aslı idarece görülmüştür olacak şekilde teklif dosyasıyla birlikte sunacaktır.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100