banner112

Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi

AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, seracılık, meyve-sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi, enerji v.b. faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihale yolu ile devredilecek.

Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş.’de mesai saatleri içerisinde imza karşılığı ücretsiz görülebilecek.

İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi hükümlerine göre “Kapalı Teklif ve Artırma Usulü” ile 10 Şubat 222 tarihinde Aydın Valilik Binası zemin katta bulunan toplantı salonunda yapılacak.

Tüm İstekliler için Zorunlu Belgeler:

1)         Teklif Mektubu,
2)         Her sayfası imzalanmış olan şartname (ekleri ile birlikte),
3)         Şartname bedelinin banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,
4)        Geçici teminata ilişkin banka teminat mektubu veya geçici teminatın banka hesabına nakit yatırıldığına dair banka dekontunun aslı,
5)         Teklif verenin, (imzalayan kişi) imza sirküsü (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti) ve TC Kimlik numarasının da bulunduğu kimlik belgesi (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti)
6)         Vekâleten, istekli adına teklif vereceklerin, noterden alınmış vekâletnameleri ve imza sirküleri (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti)
7)         Vekalet verenin/verenlerin, gerçek kişi veya tüzelkişi adına vekalet vermeye imza yetkisi olduğuna dair karar veya vekalet (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti)
8)         Ortak girişim olarak teklif verecek isteklilerin noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortak sözleşmesi ile ortak girişimi oluşturan imza sirküleri (aslı veya aslı idarece görülmüş sureti veya noter onaylı sureti)
9)         Tebligat için adres, telefon ve faks numarası ile e-posta adresi beyanı, (Şartnamenin son sayfasına yazılacak ve imzalanacak)
10)       İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair taahhütname,

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100