banner112

İZELMAN A.Ş.'den arsa satış ihalesi

İZELMAN Anonim Şirketi, Çiğli ilçesi, Büyük Çiğli mahallesinde 35280 ada 1 parselde kayıtlı 23.686 m² yüzölçümlü ticaret alanı nitelikli arsayı, 87 milyon 500 bin Türk Lirası muhammen bedel üzerinden, kapalı zarf ile ön tekliflerin toplanması ve sonrasında açık artırma usulü ile satacak.

İZELMAN A.Ş.'den arsa satış ihalesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 17 Mayıs 2022 tarihinde İZELMAN A.Ş. Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilecek. Satışa konu arsa Çiğli ilçe merkezine oldukça yakın konumdadır. 4 taraftan imar yoluna cepheli bir parseldir.

Taşınmaza ait tapu belgesinde şerh, ipotek, haciz, intifa hakkı, irtifak hakkı, şufa hakkı, vefa hakkı, serbest dereceden istifade hakkı gibi takyidatlar bulunmamaktadır.

SATIŞ ŞARTLARI:

1. İhale gün ve saatine kadar, kapalı zarf içerisinde toplanacak ön teklifler, katılımcılar huzurunda açılarak, ihale yeterliliğine sahip katılımcılar belirlenecek ve ihaleye girme yeterliliğine sahip olduğu anlaşılan katılımcılar ile açık artırma usulü ihale gerçekleştirilecektir.

2. İhale gün ve saatinde, kapalı zarf içerisinde İZELMAN A.Ş.’ye verilen ön tekliflerin açılması sonrası, idari şartnamede belirtilen kriterlere göre ihale yeterliliğine sahip olan katılımcılar, ihale komisyonunca belirlenecektir.

3. İhale komisyonu gerekli rekabet şartlarının oluşmaması gerekçesi başta olmak üzere, kapalı zarf içerisinde ön teklifler toplandıktan sonra, tüm teklifleri reddetme veya açık artırma usulü ihaleden sonra dahi, ihaleden vazgeçme ve taşınmazı satmama hakkına sahiptir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına hiçbir şekilde itiraz edilmez. Komisyon iptal kararı vermesi halinde istekliler ihaleye katılmak için, masraf yapmış oldukları veya zarara uğradıkları gerekçesiyle, hiçbir ad ve nam altında tazminat isteğinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

4. İhaleye katılabilmek için ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz olmak ve yine anılan şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı ve ihale şartname bedelini süresi içinde yatırmak şarttır.

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için komisyona, ön teklif zarflarının içerisinde aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100