banner112

Eğitim içeriği hazırlama hizmeti alınacak

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü eğitim içeriği hazırlama hizmeti alacak.

Eğitim içeriği hazırlama hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Detaylar için tıklayınız.

Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022, 09:38
YORUM EKLE

banner101

banner100