banner112

Çarşamba Belediye Başkanlığı daire ve iş yerlerini ihaleyle satacak

Çarşamba Belediye Başkanlığı, Orta Mahalle'de bulunan taşınmaz üzerine yapılacak olan 27 adet bağımsız bölüm 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile satacak. 22 adet mesken ve 5 adet iş yerinin satış ihalesi 24 Mayıs 2022 tarihinde Belediye binasındaki 2. kat toplantı salonunda yapılacak.

Çarşamba Belediye Başkanlığı daire ve iş yerlerini ihaleyle satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; istekliler, söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

GERÇEK KİŞİLER

a. Nüfus cüzdan Fotokopisi.
b. Kanuni ikametgâh belgesi.
c. Türkiye’de tebligat için adres beyanı
d. Geçici Teminat bedellerin ödendiğini dair Makbuz aslı veya teminat mektubu.(Her bir bağımsız bölüm için % 3 geçici teminat yatırılacaktır.)
e. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
f. Belediyemize ait borcu yoktur belgesi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100