banner111

Büyükşehir 3-D boyama ve graffiti ihalesine çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi duvar resimleri-3D boyama ve graffiti uygulama hizmeti almak için ihaleye çıkıyor

Büyükşehir 3-D boyama ve graffiti ihalesine çıkıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

 

İZMİR DUVAR RESİMLERİ-3D BOYAMA VE GRAFFİTİ UYGULAMALARI HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/497830

1-İdarenin

a) Adı

:

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B 35250 KONAK/İZMİR

c) Telefon ve faks numarası

:

2322931620-2933740 - 2322933743

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

İZMİR DUVAR RESİMLERİ-3D BOYAMA VE GRAFFİTİ UYGULAMALARI HİZMETİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İZMİR DUVAR RESİMLERİ-3D BOYAMA VE GRAFFİTİ UYGULAMALARI HİZMETİ ALIMI - 36 HİZMET KALEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLERDE

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 20.06.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022

d) İşe başlama tarihi

:

20.06.2022

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.06.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Mimar Sinan Mahallesi 9 Eylül Meydanı No: 9/1 Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B Konak / İZMİR

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE