banner112
banner111

Bornova Vergi Dairesi daire satıyor

Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğünden 3+1 daire satışa sunulmuştur

Bornova Vergi Dairesi daire satıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;

- Gayrimenkulün bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı numarası :
Erzene Mahallesi 31.Sokak No:48 Kat:1 No: 3 Bornova / İZMİR
2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları :
Satışa konu taşınmaz Erzene mahallesi 14181 ada, 2 parsel numaralı, 927.01 metrekare yüz ölçümüne sahip arsa üzerinde, bitişik nizamda, bodrum+zemin+5 normal katlı olarak inşa edilmiş, tapusuna 7 KATLI BETONARME MESKEN, OFİS, İŞYERİ VE ARSASI olarak tescil ettirilmiş, yaklaşık 5 yıllık bina ve arsasıdır. İncelenen 1.kat 3 nolu bağımsız bölümdeki mesken, projesi üzerinden alınan ölçüme göre brüt 123 metrekaredir. Giriş holü, koridor, biri ebeveyn banyolu 3 oda, salon, açık mutfak, banyo, wc ile bir balkon plan şemasında inşa edilmiştir. Taşınmaz genelinde malzeme ve işçilik kalitesi iyi düzeydedir.
3- Gayrimenkulün artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer:
25.000.-TL ( 1/80 hisse )
(KDV, Damga Vergisi ve Tapu Alım Harcı alıcıya aittir.
4- Artırmaya iştirak için alınacak teminat tutarı :
Gayrimenkule biçilen rayiç değerin %7,5 nispetinde olan 1.875.-TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.
Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 10. maddesinin 1-4. bentlerinde yazılı bulunan; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir” kabul edilecektir.
5-Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer, gün ve saat :
Bornova Vergi Dairesi Müdürlüğü 30.06.2022 Perşembe günü saat : 15.00

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUM EKLE

banner101

banner100