banner112

A4 fotokopi kağıdı satın alınacak

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü A4 fotokopi kağıdı satın alacak.

A4 fotokopi kağıdı satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.                              
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                                                 
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  

Detaylar için tıklayınız.

YORUM EKLE

banner101

banner100