AK Parti İzmir Milletvekili ve 133 arkadaşının imzasıyla Meclis'e sunulan yasa teklifi ile kamu kaynaklarının azami tasarruf prensipleri doğrultusunda kullanılmasını sağlamak ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmak üzere alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. 17 Mayıs tarihli Cumhurbaşkanı Genelgesi'ne göndermede bulunan teklifte, tasarruf tedbirlerine aykın hareket edenlere ilgili mevzuatına göre yaptırım uygulanması hedefleniyor.

Teklifte, özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine (belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri dahil) kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere üst sınır getirilmesi amaçlanıyor.

14 Günlük Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek? İşte Hesaplara Geçeceği Tarih 14 Günlük Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek? İşte Hesaplara Geçeceği Tarih

ÜST SINIR 98 BİN 41 LİRA 96 KURUŞ...

Yasada kamu görevlileri olarak genel tanımlama getirilen kesim Bakan yardımcısı, Genel müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan üst düzey bürokratlar. Yaklaşık 400 civarında olduğu belirtilen üst düzey bürokratın ikramiye ve huzur hakkı adı altında aldığı paralara belli bir tavan getiriliyor. Buna göre kamu ya da özel ayrımı gözetilmeden her statüdeki kurum ve kuruluşta yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyeliklerinde ya da komisyon, komite, heyet ve benzeri organlarda görev alanlara bu görevlerinde sadece biri için ödeme yapılacak. Bu rakamın da Temmuz ayı memur maaş katsayındaki artışın ardından 98 bin 41 lira 96 kuruş olacağı öğrenildi.

TEKLİFTE NELER VAR?

Teklifte yer alan tasarruf tedbirlerinden bazıları şunlardır:

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz kiralama bedellerine ilişkin üst sınır belirlenmesi
  • Kamu araçlarının kullanımında tasarruf tedbirlerinin alınması
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı seyahatlerine ilişkin kısıtlamalar getirilmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının temsil ve teşvik harcamalarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve tanıtım harcamalarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının haberleşme ve bilişim harcamalarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi

TASARRUF TEDBİRLERİ TARTIŞILIYOR

Teklifte yer alan tasarruf tedbirleri kamuoyunda tartışmalara yol açıyor. Bazı kesimler tedbirlerin yerinde olduğunu savunurken, bazı kesimler ise tedbirlerin bürokratların motivasyonunu düşüreceğini savunuyor.

Editör: Utku Çelik