Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/5 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aydın İl, Nazilli İlçe, DEREBAŞI Mahalle/Köy, 156 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz kargir iki ev, ahır ve incirlik vasfındadır. Taşınmaz her türlü alt ve üst yapılardan faydalanma imkanına sahiptir. Taşınmazın üzerinde 3 adet yapı bulunmaktadır. 1. Yapı iki katlı yığma yapı inşaat tarzımda yapılmış, genel itibari ile yapının kötü durumda olduğu tadilat ve tamirat giderlerinin olduğu, 2 Yapının iki katlı yığma yapı tarzında yapıldığı, zemin katın ahır olarak kullanıldığı, genel itibari ile yapının kötü durumda olduğu tadilat ve tamirat giderlerinin olduğu, 3. Yapının üç katlı yığma yapı tarzında yapıldığı zemin katın ahır ve depo olarak, 1. ve 2. katın mesken olarak kullanıldığı, toplamda 479 m² alana sahip olduğu, söz konusu yapının orta-kötü durumda olduğu tadilat ve tamirat giderlerinin olduğu tespit edilmiştir Taşınmazın arazi kısmının ise 3 parça halinde kullanıldığı, 10.000 m²'lik alana sahip kısmın %30-50 eğimli, kumlu tınlı, taşlı, orta derin bünyeli toprak yapısında, üzerinde meşe ağaçları bulunmaktadır. 11.400 m²'lik kısmın %10-30 eğimli, kumlu, tınlı, az taşlı toprak yapısında, üzerinde herhangi bir ağaç bulunmamaktadır. 10.875,58 m²'lik kısmın %20-40 eğimli, kumlu, tınlı, orta derin bünyeli toprak özelliğine sahip, üzerinde 25-40 yaşlarında yetişkin bakımlı incir ağaçları ile daha miktarda kiraz, elma, ceviz nar vb. meyve ağaçları mevcuttur.
Adresi : Derebaşı Köyü Nazilli Nazilli / AYDIN
Yüzölçümü : 32.275,58 m2
İmar Durumu: Belediye İmar Kaydındaki Gibi
Kıymeti : 1.139.534,00 TL
KDV Oranı : %8

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ