TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/4010 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, K.Çekmece Yolu Mevkii, 10519 Parsel sayılı 375,00 m² miktarlı arsa vasıflı taşınmaz.

Adresi : Ambarlı Mahallesi, Alo Sokakta, Tapunun 10519 Parsel Numarasında Kayıtlı Ve Alo Sokaktan 7 Dış Kapı Numarası Alan 375,00 m² Miktarlı Arsa Vasıflı Taşınmaz Avcılar / İSTANBUL
Yüzölçümü : 375,00 m²
İmar Durumu : Avcılar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 12.01.2023 tarih, 124098 sayılı imar durum belgesine göre; Avcılar İlçesi, Ambarlı Mahallesi, 10519 parsel sayılı yer; 28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Plan kapsamında kalmakta olup, kullanım fonksiyonu bulunmamaktadır. Söz konusu parselde yapı ruhsatlı herhangi bir yapı bulunmamaktadır denilmiştir.
Kıymeti : 5.625.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

Gaziantep Şahinbey'de icradan satılık 2+1 daire Gaziantep Şahinbey'de icradan satılık 2+1 daire

1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/07/2023 - 14:30
2.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 14:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2023 - 14:3017/05/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detaylar için