ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Antalya Kaş'ta icradan satılık 200 m² zeytinlik . İşte detaylar...

T.C.
KAŞ
İCRA DAİRESİ
2023/30 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/30 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kaş İlçe, BEZİRGAN Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 226 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz "Zeytinlik" vasfında ve 200,00 m² büyüklüğünde olup 1/3 hissesi (66,67 m²) borçlu adına kayıtlıdır.Satışa konu yer 1/3 hissedir. Taşınmaz tapu kaydında zeytinlik vasfında olmasına rağmen üzeri tamamen maki bitkileri ile kaplı durumda olup, tarımsal amaçlı olarak kullanılamamaktadır. Fiili durum itibariyle makilik durumdadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamakta olup, delice zeytin, pırnal, geven türü maki bitkileri bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde uzun yıllar öncesinde aşılanmış az sayıda aşılı zeytin ağaçları görülmekte olup, maki bitkileri baskısı altında kalmış ve verimsiz haldedirler. Taşınmaz killi tınlı, çok taşlı, zeminde bloklar halinde kaya kütlesi bulunduran, toprak işlemesi yapılamayan bir yapıya sahiptir. Taşınmaz ortalama %35-40 eğime sahip bir zemin ve topoğrafyaya sahiptir. Taşınmaz ekonomik olarak sulama imkanı olmayan kıraç alanlardandır. Taşınmaz mahalle merkezine uzak konumdadır. Taşınmaza ait kadastro paftasında yol olmasına rağmen zeminde ulaşım yolu bulunmamaktadır. Ayrıca kadastro paftasındaki yol herhangi bir ana yola ulaşmamaktadır. Elektrik, su gibi alt yapı hizmetleri mevcut değildir. Taşınmaz Akdeniz manzarasına sahip olup, Kalkan Mahalle merkezini görmektedir. Kalkan Mahalle merkezine kuş uçuşu 2 km mesafededir. Taşınmaz denize 50 metre mesafede bulunmaktadır. Kaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.02.2023 tarih ve E.44921 sayılı yazılarında taşınmaz için "parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır veya onaylı köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalmamaktadır." denilmektedir.
Adresi : Bezirgan Mahallesi Köyiçi Mevkii 226 Ada 3 ParselKaş / ANTALYA
Yüzölçümü : 200 m2 İmar Durumu :Yok
Arsa Payı : 1/3KDV Oranı : %10
Kıymeti : 166.666,67 TL
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Beykoz'da icradan satılık 3.200 m² tarla Beykoz'da icradan satılık 3.200 m² tarla

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2023 - 10:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2023 - 10:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/11/2023 - 10:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/11/2023 - 10:56

14/09/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Kaynak: İLAN.GOV.TR