TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2015/335 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKAPI Mahalle/Köy, seyitler Mevkii, 392 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Yenikapı köyü, 392 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz taşsız, %0-4 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. taşınmaz komşu parsellerde bulunan çok sayıdaki derin kuyulardan sulama imkanına sahip sulu tarım arazisidir. Taşınmazın içerisinde su kaynağı olduğu görülmüştür. toprak yapısı ve sulama imkanı dikkate alındığında arpa, buğday, şekerpancarı ve slaj mısır gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. içerisinde araç bulunmamaktadır. taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. taşınmazın içeriside yapı bulunmamaktadır. herhangi bir yola cephesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Borçlunun 1/40 hissesi satılacaktır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikapı Köyü, Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 172.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 38.385,62 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, TÜRKMENAKÖREN Mahalle/Köy, Öteyüz Mevkii, 1106 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Türkmenakören köyü, 1106 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz taşsız, %0-4 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. taşınmaz komşu parsellerde bulunan çok sayıdaki derin kuyulardan sulama imkanına sahip sulu tarım arazisidir. taşınmaz içerisinde herhangi bir ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Toprak yapısı ve sulama imkanı dikkate alındığında arpa, buğday, şekerpancarı ve slaj mısır gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. taşınmazın içerisinde yapı bulunmamaktadır. herhangi bir yola cephesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Borçlunun 1/40 hissesi satılacaktır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Türkmenakören Köyü Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 21.160 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.722,32 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:10

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKAPI Mahalle/Köy, seyitler Mevkii, 390 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Yenikapı köyü, 390 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz taşsız, %0-4 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. taşınmaz komşu parsellerde bulunan çok sayıdaki derin kuyulardan sulama imkanına sahip sulu tarım arazisidir. taşınmazın içerisinde su kaynağı olduğu görülmüştür. toprak yapısı ve sulama imkanı dikkate alındığında arpa, buğday, şekerpancarı ve slaj mısır gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. içerisinde araç bulunmamaktadır. taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. Taşınmazın içerisinde yapı bulunmamaktadır. herhangi bir yola cephesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Borçlunun 3/40 hissesi satılacaktır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikapı Köyü, Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 88.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 58.917,47 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:20

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:20

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Emirdağ İlçe, YENİKAPI Mahalle/Köy, Çaykenarı Mevkii, 961 Parsel, Bilirkişi raporuna göre; Afyonkarahisar ili, Emirdağ ilçesi, Yenikapı köyü, 961 parsel sayılı tarla vasıflı taşınmaz taşsız, %0-4 arası eğimli, orta derin profilli, killi-tınlı bir toprak yapısına sahiptir. taşınmaz komşu parsellerde bulunan çok sayıdaki derin kuyulardan sulama imkanına sahip sulu tarım arazisidir. Keşif tarihinde içerisinde 19 adet 5-15 yaş arası kavak ağacı, 4 adet 20 yaş üstü söğüt ağacı olduğu görülmüştür. taşınmazın doğusunda kuru çay kanalının bulunduğu, toprak yapısı ve sulama imkanı dikkate alındığında arpa, buğday, şekerpancarı ve slaj mısır gibi bitkileri yetiştirmek mümkündür. taşınmazın diğer parsellerle arasında an olarak tabir edilen doğal sınır bulunmaktadır. taşınmaz imar planı dışında kalmaktadır. taşınmazın içerisinde yapı bulunmamaktadır. herhangi bir yola cephesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Borçlunun 1/24 hissesi satılacaktır.

Adresi : Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, Yenikapı Köyü, Emirdağ / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 1.000 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 406,84 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2023 - 10:30

2.Artırma

İzmir Bayındır'da icradan satılık avlulu kargir ev İzmir Bayındır'da icradan satılık avlulu kargir ev

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2023 - 10:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:30

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

ilan için