İzmir Tarım İl Müdürlüğü, ‘Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi’ hakkında sosyal medyadan duyuru yaptı. 30 Ocak 2023’te başlayacak destekleme başvuruları 10 Mart’ta sona erecek. Denizlerde faaliyet gösteren 12 metreden küçük balıkçı gemileri ile içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme kapsamına giriyor. Öte yandan gerekli şartları sağlayan gemilere boy uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme ödemesi yapılacak. Boy uzunluğu; 4,99 metreye kadar olan gemilere 3.500 TL, 5-7.99 metre arası gemilere 4.250 TL, 8-9.99 metre arası gemilere 5.250 TL,  10-11.99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm içsu balıkçı gemilerine 6.000 TL ödenecek.

Küçük ölçekli balıkçı desteklemeleri başvuruları nasıl yapılacak?

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi 2023 Yılı Uygulama Talimatı’nda yer alan bilgiye göre balıkçıların destekleme başvurusu yapabilmesi için geminin SUBİS’de kayıtlı olması ve başvuru tarihinde geçerli “Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine” sahip olması gerekmektedir. Ruhsat geçerlilik süreleri dolmuş ama ruhsat yenilemek için yasal bir engel bulunmayan gemi ruhsatına sahip balıkçılar, destekleme dönemi içerisinde (başvuru son gününden önce) ruhsatlarını yenileyerek, destekleme müracaatlarını yapabileceklerdir.

Aynı balıkçı gemisi veya ruhsatı için birden fazla destekleme başvurusu yapılamaz. Destekleme başvurusu kabul edildikten sonra balıkçı gemisi ve/veya ruhsatında yapılacak herhangi bir değişiklik, yeni destekleme başvuru hakkı doğurmaz.

Destekleme için; geminin başvuru tarihindeki SUBİS kayıtlarında yer alan gemi sahibi/sahipleri ile o tarihteki en büyük boy uzunluğu esas alınarak kabul edilir.

Birden fazla gemisi olan balıkçılar her bir gemisi için ayrı ayrı başvuru yapabilir.

2023 yılı destekleme başvuruları balıkçı gemisinin ruhsat tezkeresinin düzenlendiği il/ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.