TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İli, Erfelek İlçesi, Gökçebel Köyü, 130 ada, 1 parsel, 735,55 m2 yüzölçümlü, tapuda "Kargir Tek Katlı Kahvehane ve Arsası" vasfıyla kayıtlı, %3-5 eğimli, kuru tarım arazisi olup, üzerinde 1985 yıllarında yapıldığı ifade edilen 135,00 m2 alanlı, yığma kargir olarak inşa edilmiş, dış duvarlarının bir kısmı taş duvar, bir kısmı yerli harman tuğlası ile yapılmış, kahvehane ve depo olarak kullanılmış yapı bulunmakta olup, yakın zamanda kullanılmadığı için atıl durumdadır. kapı ve pencereleri ahşap, duvarlar sıvalı boyalı, çatısı ahşap üzeri kiremit örtülü olup, tamamlanma oranı %90'dır. Taşınmaz üzerinde ayrıca muhtelif cins ve yaşta meyve ağaçları bulunmaktadır.

Aydın Efeler'de mahkemeden satılık 2+1 119 m² daire Aydın Efeler'de mahkemeden satılık 2+1 119 m² daire

Yüzölçümü : 735,55 m2
İmar Durumu : Detayları şartnamede belirtilmiştir.
Kıymeti : 318.801,19 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Detayları şartnamede belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:12
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sinop İli, Erfelek İlçesi, Gökçebel Köyü, 131 ada, 4 parsel, 3.311,54 m2 yüzölçümlü, tapuda "Fındık Bahçesi" vasfıyla kayıtlı taşınmaz olup, toprak profili orta, killi-tınlı toprak yapısına sahiptir, topografik özellikleri bakımından düz satıhlıdır. makineli tarıma uygundur, kuru tarım arazisi özelliğindedir, doğal yağışlar dışında sulama imkanı bulunmamaktadır. taşınmaz üzerinde ekili tarım ürünü ile yapı-yapısal tesisler bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 3.311,54 m2
İmar Durumu : Detayları şartnamede belirtilmiştir.
Kıymeti : 355.360,93 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Detayları şartnamede belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2023 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2023 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 10:25
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 10:25

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

detay için